Grabeste-te sa faci ceea ce nu este urgent, ca sa ai timp sa faci fara graba ceea ce este urgent.
Acasa
Proiecte
Proiecte in derulare
Cazuri de succes
Proiecte finalizate
Departament proiecte
Parteneri
Servicii
Mediere electronica
Creare cont utilizator
Cautare loc de munca
Cautare CV
Adaugare CV
Cariera
Achizitii
Noutati
Glosar
Adrese utile
Contact
 


 
PRO F.A.M.- Reintegrarea pe piata muncii a mamelor copiilor cu dizabilitati din regiunile Bucuresti Ilfov, Centru si Sud-Est prin dezvoltarea sistemului de competente si aptitudini antreprenoriale
(Mai 2014 - Decembrie 2015)
Pagina oficiala a proiectului: http://www.proiect-profam.ro/ versiunea pentru imprimanta
Finantatorul proiectului:  
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Promotorul proiectului:
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR)
Date de contact:
Adresa: Str. Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, Sector 1, 010155, Bucuresti, Romania

Telefon: +40 21 312 6893

Fax: +40 21 312 9198

Email: office@smeprojects.ro

Pagina web: www.cnipmmr.ro

Parteneri in proiect:
1. Asociația Prietenii Monicăi
Adresa: Str. Delea Veche nr. 16-18 et. 3 ap. 11, Sector 2, București

Telefon: 021.231.35.13/14

Fax: 021.231.35.13/14

Email: prieteniimonicai@gmail.com

 
Scopul proiectului:
Crearea unor șanse egale de dezvoltare a competențelor și aptitudinilor mamelor copiilor cu dizabilități prin participarea acestora la programe de calificare și instruire, în vederea includerii pe piața muncii și inițierea de activități independente.
Obiectivele proiectului:
1. Încurajarea dezvoltării carierei profesionale a 950 mame ale copiilor cu dizabilități din regiunile București-Ilfov, Sud Est și Centru prin participarea a 750 dintre acestea la programe de calificare/recalificare în meseriile: lucrător prin arte combinate, asistent personal al persoanelor cu handicap grav, lucrător în tricotaje, confecții, florar decorator, patiser și a 200 dintre acestea la cursuri de specializare în competențe antreprenoriale cu termen de finalizare în luna a 18-a a proiectului.
2. Sprijinirea unui grup de 20 de mame de copii cu dizabilități din regiunile București-Ilfov, Sud Est și Centru de a iniția activități independente prin instruirea și dezvoltarea capacit�ților antreprenoriale, cu termen de finalizare �n luna a 18-a a proiectului.
3. Susținerea grupului țint� �n dezvoltarea unor leg�turi durabile și socio-profesionale prin �nființarea unei rețele profesionale multi-regionale dedicat� mamelor copiilor cu dizabilit�ți din regiunile București-Ilfov, Centru și Sud-Est, cu termen de finalizare �n luna a 18-a a proiectului.
4. Creșterea gradului de conștientizare și informare cu privire la principiul egalit�ții de șanse. Proiectul se �ncadreaz� și contribuie �n mod direct la realizarea obiectivelor axei prioritare 6, prin prisma faptului c� activit�țile acestuia vizeaz� facilitarea accesului pe piața muncii și promovarea unei societ�ți inclusive și coezive bazate pe principiul egalit�ții de șanse și de gen la nivelul celor 3 regiuni de implementare.
Grupuri tinta:
Grupul țintă vizat de proiect este format din 950 de femei (mame ale copiilor cu dizabilități).
Activitati:
A1. Activit�ți de management de proiect
A2. Planificarea și desf�șurarea achizițiilor publice
A3. Activit�ți de publicitate și promovare
A4. Obținerea acredit�rii pentru programul de specializare: Competențe antreprenoriale
A5. Furnizarea serviciilor de formare profesional�, �n vederea calific�rii/recalific�rii persoanelor din grupul țint� �n cadrul meseriilor de lucr�tor prin arte combinate, asistent personal al persoanelor cu handicap grav, lucr�tor �n tricotaje-confecții, patiser, respectiv florar decorator
A6. Organizarea sesiunilor de formare destinate mamelor copiilor cu dizabilit�ți interesate de inițierea și dezvoltarea unei activit�ți independente/afaceri din regiunile Bucureșt-Ilfov, Centru și Sud Est
A7. Servicii de consultanț� și asistenț� antreprenorial� pentru femeile din grupul țint� �n vederea inițierii unor activit�ți independente/afaceri
A8. �nființarea unei rețele profesionale multi-regionale pe tema egalit�ții de gen pentru mamele de copii cu dizabilit�ți din regiunile București-Ilfov, Centru și Sud-Est
A9. Diseminarea rezultatelor rețelei profesionale pentru egalitatea de gen. Evaluarea și diseminarea rezultatelor finale ale proiectului
Rezultate:
Proiectul PRO F.A.M. va contribui la realizarea urm�torilor indicatori de program:
- Num�rul participanților femei la programe de calificare/recalificare: 750
- Num�rul de participanți la instruire – acces pe piața muncii: 950
- Num�rul de evenimente de comunicare și promovare – acces pe piața muncii: 8
- Num�rul de persoane care au demarat o activitate independent� – femei – acces pe piața muncii: 20
- Ponderea participanților la programele de calificare/recalificare care obțin certificare (%): 90
- Ponderea femeilor care au participat la programe de formare profesional� care au obținut certificat (%): 90
- Ponderea femeilor asistate �n inițierea unei afaceri care au demarat o activitate independent� (%): 100
- Num�rul de participanți la instruire certificați – acces la piața muncii: 855
Evenimente si anexe referitoare la proiect >>
Daca doresti mai multe informatii despre acest proiect, nu ezitati sa ne contactati. Click aici !

cautare

Informatii utile
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
 
copyright 2006 CNIPMMR | Termeni si conditii