MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1
CNIPMMR – Departamentul Proiecte - Project info
Intotdeauna trebuie sa-ti planifici proiectele astfel incat succesul lor sa-ti aduca cateva avantaje. (Paul de Gondi)
Acasa
Proiecte
Proiecte in derulare
Cazuri de succes
Proiecte finalizate
Departament proiecte
Parteneri
Servicii
Mediere electronica
Creare cont utilizator
Cautare loc de munca
Cautare CV
Adaugare CV
Cariera
Achizitii
Noutati
Glosar
Adrese utile
Contact
 


 
STEP2SUCCESS - Promovarea egalitatii de sanse a femeilor pe piata muncii
(Mai 2014 - Decembrie 2015)
Pagina oficiala a proiectului: http://www.step2success.ro/ versiunea pentru imprimanta
Finantatorul proiectului:  
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Promotorul proiectului:
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR)
Date de contact:
Adresa: Str. Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, Sector 1, 010155, Bucuresti, Romania

Telefon: +40 21 312 6893

Fax: +40 21 312 9198

Email: office@smeprojects.ro

Pagina web: www.cnipmmr.ro

Parteneri in proiect:
1. S.C. Marketscope S.R.L.
Adresa: Str. Serg. Nãstase Pamfil, Nr. 38, Parter, Cod Postal 020537, Bucure?ti, România

Telefon: +40 31 425 3196

Email: contact@marketscope.ro

Pagina web: www.marketscope.ro

 
Scopul proiectului:
Obiectivul general vizează susținerea și îmbunătățirea accesului și participării femeilor pe piața muncii prin promovarea egalității de șanse și de gen, prin facilitarea integrării și reintegrării pe piața muncii și creșterea oportunităților de angajare și prin acțiuni pozitive de formare profesională, asistență pentru dezvoltarea unei afaceri și multiple acțiuni de promovare, informare și conștientizare.
Obiectivele proiectului:
1. Creșterea gradului de ocupare și integrare a femeilor pe piața muncii, prin cursuri de calificare și recalificare pentru minim 660 femei și cursuri de formare profesional� pentru TIC pentru 120 de femei
2. Stimularea antreprenoriatului feminin prin programe de formare pentru competențe antreprenoriale pentru 320 femei și asistenț� pentru inițierea unei afaceri pentru minim 100 de femei
3. Derularea de activit�ți care urm�resc combaterea inegalit�ților și promovarea incluziunii sociale și economice a femeilor
4. Promovarea principiului egalit�ții de șanse și de gen prin derularea de campanii de promovare, informare și de creștere a conștientiz�rii adresate autorit�ților publice centrale și locale, partenerilor sociali și a altor persoane/organizații
Grupuri tinta:
Grupul țint� vizat de proiectul STEP2SUCCESS este format din 1100 de femei.
Activitati:
A1. Activit�ți de managementul proiectului
A2. Programe de formare profesional�
A3. Asistenț� pentru femei pentru inițierea unei afaceri
A4. Activit�ți de promovare a egalit�ții de șanse și gen și incluziunea social� și economic� a femeilor
A5. Diseminare, informare și publicitate
Rezultate:
Proiectul va contribui la realizarea urm�torilor indicatori de program:
- Num�rul participanților femei la programele de calificare/recalificare: 660
- Num�rul de participanți la instruire - acces pe piața muncii: 1100
- Num�rul de evenimente de comunicare și promovare - acces pe piața muncii: 11
- Num�rul de persoane care au demarat o activitate independent� – femei - acces pe piața muncii: 20
- Ponderea participanților la programele de calificare/recalificare care obțin certificare (%): 85
- Ponderea femeilor care au participat la programe de formare profesional� care au obținut certificat (%): 85
- Ponderea femeilor asistate �n inițierea unei afaceri care au demarat o activitate independent� (%): 20
- Num�rul de participanți la instruire certificați - acces pe piața muncii: 935
Evenimente si anexe referitoare la proiect >>
Daca doresti mai multe informatii despre acest proiect, nu ezitati sa ne contactati. Click aici !

cautare

Informatii utile
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
 
copyright 2006 CNIPMMR | Termeni si conditii
MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1