MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1
CNIPMMR – Departamentul Proiecte - Project info
Pe un drum necunoscut, fiecare pas se face mai lent.(Proverb irlandez)
Acasa
Proiecte
Proiecte in derulare
Cazuri de succes
Proiecte finalizate
Departament proiecte
Parteneri
Servicii
Mediere electronica
Creare cont utilizator
Cautare loc de munca
Cautare CV
Adaugare CV
Cariera
Achizitii
Noutati
Glosar
Adrese utile
Contact
 


 
AVATAR - Actiuni cu Valoare Adaugata pentru Tara prin Antreprenoriat si Recalificare
(Aprilie 2014 - Decembrie 2015)
Pagina oficiala a proiectului: http://www.proiect-avatar.ro versiunea pentru imprimanta
Finantatorul proiectului:  
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Promotorul proiectului:
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR)
Date de contact:
Adresa: Str. Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, Sector 1, 010155, Bucuresti, Romania

Telefon: +40 21 312 6893

Fax: +40 21 312 9198

Email: office@smeprojects.ro

Pagina web: www.cnipmmr.ro

Parteneri in proiect:
1. Primăria Comunei Luna
Adresa: Str. Principal�, nr. 192, 407360 Luna, jud. Cluj

Telefon: 0264-368.236

Fax: 0264-368.236

Email: primaria_luna@yahoo.com

Pagina web: http://www.primaria-luna.ro/

 
2. SFCU - Sistemi Formativi Confindustria Umbria S.C.a R.L.
Adresa: Via Palermo 80/A 06124, Perugia, Italia

Telefon: 075 582741

Fax: 075 5837638

Email: info@sfcu.it

Pagina web: http://www.sfcu.it

 
Scopul proiectului:
Scopul proiectului vizeaz� facilitarea inserției pe piața muncii a 1000 de persoane din mediul rural, la nivelul celor 5 regiuni de implementare, prin �ncadrarea și menținerea pe piața muncii a unui num�r c�t mai mare de persoane din grupul țint�, dintre care 200 de persoane inactive, 300 de persoane �n c�utarea unui loc de munc�, 110 de șomeri tineri și 90 de lung� durat� și 300 de persoane ocupate �n agricultura de subzistenț�.
Obiectivele proiectului:
1. Analiza și adoptarea de bune practici de la nivel transnațional �n vederea identific�rii de m�suri active de ocupare inovatoare, inclusiv de diversificare a economiei rurale, care vor fi implementate �n mediul rural
2. Creșterea nivelului de informare și conștientizare a 1000 de persoane din mediul rural cu privire la alegerea unei ocupații, la evoluția pieței muncii și la posibilit�țile de formare profesional� adaptate nevoilor lor
3. Creșterea șanselor de ocupare durabil� a persoanelor din mediul rural, de la nivelul regiunilor de implementare ale proiectului, prin implicarea �n programe integrate a unui num�r de 700 de participanți
4. Facilitarea și �mbun�t�țirea accesului membrilor grupului țint� pe piața muncii prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale (210 persoane), de utilizare a noilor tehnologii informatice (150 de persoane) și de limbi str�ine (100 de persoane)
5. Diversificarea calific�rilor și competențelor membrilor grupului țint� din mediul rural, �n scopul creșterii gradului de ocupare prin furnizarea de programe de calificare �n concordanț� cu cerințele pieței muncii – 240 de persoane participante la cursurile de calificare
6. Dezvoltarea competențelor transversale ale persoanelor din zonele rurale, �n vederea facilit�rii accesului la ocupare �n activit�ți non-agricole, cu atenție special� acordat� femeilor (308 femei din mediul rural participante la programe integrate certificate) și tinerilor
7. Creșterea ratei de ocupare prin medierea a cel puțin 200 de persoane și integrarea pe piața muncii a 105 persoane din totalul participanților din zonele rurale certificați �n cadrul programelor integrate
8. Asigurarea sustenabilit�ții pe termen lung �n zonele rurale prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea �ntreprinderilor profitabile non-agricole (50 de persoane sprijinite pentru elaborarea ideii de afaceri și 20 de persoane mentorate pentru dezvoltarea afacerii)
9. Furnizarea de oportunit�ți, non-discriminare și egalitate de șanse pe piața muncii pentru solicitanții de loc de munc� din regiunile de implementare ale proiectului, din mediul rural
Grupuri tinta:
Grupul țintã vizat de proiectul este format din:
- Persoane �n c�utarea unui loc de munc�: 300;
- Persoane inactive: 200;
- Persoane ocupate �n agricultura de subzistenț�: 300;
- Șomeri: 200;
- Șomeri de lung� durat�: 90;
- Șomeri tineri: 110.
Activitati:
A1. Managementul proiectului
A2. Achiziții publice
A3. Informare și publicitate
A4. Crearea unei rețele transnaționale pentru facilitarea schimburilor și a adopt�rii de bune practici legate de furnizarea m�surilor active de ocupare �n mediul rural
A5. �nregistrarea, menținerea grupului țint� și furnizarea serviciilor de informare și consiliere profesional� personalizat�
A6. Acreditarea și furnizarea cursurilor de formare
A7. Furnizarea serviciilor de mediere și suport pentru integrarea la locul de munc�
A8. Furnizarea de servicii de asistenț� și consultanț� pentru �nceperea unei activit�ți independente pentru persoanele informate, consiliate și/sau formate
Rezultate:
Indicatori de realizare imediat� (output):
- Num�rul participanților din zonele rurale la programe integrate: 700
- Num�r de participanți la instruire - sustenabilitate zone rurale: 700
- Num�r de participanți FSE din mediul rural: 1000
- Num�r de participanți FSE – femei: 550
- Num�r de persoane care beneficiaz� de consiliere/orientare - sustenabilitate zone rurale: 1000
- Num�rul participanților din zonele rurale: 1000
- Num�rul participanților din zonele rurale, din care: persoane ocupate �n agricultura de subzistenț�: 300
- Num�rul participanților la campanii de informare și conștientizare: 250
- Num�rul participanților la programe de formare profesional�: 700

Indicatori de rezultat:
- Ponderea participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%): 80
- Ponderea participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%), dintre care: femei: 55
- Ponderea participanților din zonele rurale certificați �n cadrul programelor integrate, care au obținut un loc de munc� (%): 19
- Ponderea persoanelor care �n termen de 6 luni dup� participarea la programe integrate urmeaz� o alt� form� de preg�tire sau și-au g�sit un loc de munc� (%): 15
- Num�r de participanți la instruire care și-au g�sit un loc de munc� �n termen de 6 luni - sustenabilitate zone rurale: 105
- Num�r de participanți la instruire certificați - sustenabilitate zone rurale: 560
- Parteneri transnaționali implicați �n proiect - sustenabilitate zone rurale: 1
Observatii:
Pagina Facebook a proiectului AVATAR poate fi accesat� aici.
Evenimente si anexe referitoare la proiect >>
Daca doresti mai multe informatii despre acest proiect, nu ezitati sa ne contactati. Click aici !

cautare

Informatii utile
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
 
copyright 2006 CNIPMMR | Termeni si conditii
MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1