Succesul poate fi obtinut numai daca in planul proiectului a fost prevazut un mecanism de aparare in caz de esec.(Legea lui Boyle)
Acasa
Proiecte
Proiecte in derulare
Cazuri de succes
Proiecte finalizate
Departament proiecte
Parteneri
Servicii
Mediere electronica
Creare cont utilizator
Cautare loc de munca
Cautare CV
Adaugare CV
Cariera
Achizitii
Noutati
Glosar
Adrese utile
Contact
 


 
SIMPRACT - Tranziția de la școală la viața activă prin practică și crearea de întreprinderi simulate
(Aprilie 2014 - Decembrie 2015)
Pagina oficiala a proiectului: http://www.simpract.ro/ versiunea pentru imprimanta
Finantatorul proiectului:  
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Promotorul proiectului:
Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR)
Date de contact:
Adresa: Str. Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, intrarea 1, Sector 1, 010155, București, România

Telefon: +40 21 312 6893

Fax: +40 21 312 9198

Email: office@smeprojects.ro

Pagina web: www.cnipmmr.ro

Parteneri in proiect:
1. Universitatea "Dunãrea de Jos" din Galați
Adresa: Str. Domneascã, nr. 47, Galați, RO-800008, România

Telefon: +40.336.130.109

Fax: +40.236.461.353

Email: rectorat@ugal.ro

Pagina web: http://www.ugal.ro

2. ASE - Academia de Studii Economice din București
Adresa: Piața Romanã, nr. 6, București, România

Telefon: 0040 21 319 19 67

Fax: 0040 21 319 19 67

Pagina web: http://www.ase.ro

3. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România

Telefon: 0040 269 217 989

Fax: 0040 269 217 887

Email: rector@ulbsibiu.ro

Pagina web: http://www.ulbsibiu.ro

4. Universitatea „Ovidius” din Constanța
Adresa: Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universitãții, nr. 1, Constanța, România

Telefon: 0241-606.467; 0241-511.512

Email: rectorat2@univ-ovidius.ro

Pagina web: www.univ-ovidius.ro

5. Universitatea din Craiova
Adresa: Str. A.I. Cuza, nr. 13, Craiova, RO-200585, România

Telefon: +40.251.414.398

Fax: +40.251.411.688

Pagina web: www.ucv.ro

6. Universitatea Tehnicã „Gheorghe Asachi” din Iași
Adresa: Prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron, nr. 67, Iași, RO-700050, România

Telefon: +40.232.278.683; +40.232.278.680; +40.232.278.688

Email: rectorat@staff.tuiasi.ro

Pagina web: www.tuiasi.ro

7. Universitatea Valahia din Targoviște
Adresa: Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Targoviște, RO-130105, România

Telefon: +40.245.213.920

Pagina web: www.ecouvt.ro

8. Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
Adresa: Calea Eroilor, nr. 30, Tg. Jiu, Gorj, RO-210135, România

Telefon: 0253-214.307

Fax: 0253-215.794

Email: univ@utgjiu.ro

Pagina web: www.utgjiu.ro

9. PTIR - Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
Adresa: Str. Blanduziei, nr. 1, București, Sector 2, Rom�nia

Telefon: +40.21.310.77.10

Fax: +40.31.824.15.91

Email: office@ptir.ro

Pagina web: www.ptir.ro

Scopul proiectului:
Proiectul �și propune facilitarea tranziției de la școal� la viața activ� a 7000 de studenți �nmatriculați �n sistemul național de �nv�ț�m�nt – printr-o serie de activit�ți de consiliere, orientare profesional� și acțiuni cu caracter inovator care vor conduce la dezvoltarea de competențe antreprenoriale și de aptitudini de munc� necesare inserției acestora pe piața muncii.
Obiectivele proiectului:
SIMPRACT �și propune urm�toarele:
1. S� faciliteze și s� �mbun�t�țeasc� accesul pe piața muncii pentru 7000 de studenți, prin furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesional�, prin:
- ședințe de consiliere și orientare profesional� individuale și de grup organizate �n universit�ți, �n cadrul unor workshop-uri și �n cadrul Școlii de Var�;
- servicii de consiliere și orientare profesional� �n spațiul virtual - prin utilizarea de instrumente TIC și o aplicație SmartPhone;
2. S� susțin� dezvoltarea spiritului antreprenorial și inovator �n r�ndul a minim 2250 de studenți, prin organizarea și implementarea de activit�ți de tip �ntreprindere simulat�;
3. S� �mbun�t�țeasc� inserția pe piața muncii a studenților prin intermediul stagiilor de practica �n firme reale pentru 500 de studenți.
Grupuri tinta:
Grupul țint� este format din 7000 de studenți �nmatriculați �n sistemul național de �nv�ț�m�nt.
Activitati:
A1. Activit�ți specifice de management de proiect
A2. Activit�ți de promovare și publicitate
A3. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesional� personalizate pentru studenții incluși �n grupul țint�
A4. Desf�șurarea activit�ților de tip �ntreprindere simulat�
A5. Realizarea stagiilor de practic� pentru 500 de studenți
Rezultate:
Proiectul va contribui la atingerea urm�torilor indicatori de program:
- Num�rul de studenți sprijiniți �n tranziția de la școal� la viața activ�: 2750
- Num�rul beneficiarilor serviciilor de consiliere �n carier�: 7000
- Num�rul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziția de la școal� la viața activ�: 1
- Num�rul parteneriatelor �ncheiate pentru schimb de experienț� și bune practici - tranziția de la școal� la viața activ�: 25
Evenimente si anexe referitoare la proiect >>
Daca doresti mai multe informatii despre acest proiect, nu ezitati sa ne contactati. Click aici !

cautare

Informatii utile
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
 
copyright 2006 CNIPMMR | Termeni si conditii