MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1
CNIPMMR – Departamentul Proiecte - Project info
Succesul poate fi obtinut numai daca in planul proiectului a fost prevazut un mecanism de aparare in caz de esec.(Legea lui Boyle)
Acasa
Proiecte
Proiecte in derulare
Cazuri de succes
Proiecte finalizate
Departament proiecte
Parteneri
Servicii
Mediere electronica
Creare cont utilizator
Cautare loc de munca
Cautare CV
Adaugare CV
Cariera
Achizitii
Noutati
Glosar
Adrese utile
Contact
 


 
MASPRACT - Masteranzi practicieni - investitie in viitorii manageri
(Aprilie 2014 - Octombrie 2015)
Pagina oficiala a proiectului: http://www.management.ase.ro/maspract versiunea pentru imprimanta
Finantatorul proiectului:  
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Promotorul proiectului:
ASE - Academia de Studii Economice din Bucure?ti
Date de contact:
Adresa: Pia?a Romanã, nr. 6, Bucure?ti, România

Telefon: 0040 21 319 19 67

Fax: 0040 21 319 19 67

Pagina web: http://www.ase.ro

Parteneri in proiect:
1. Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR)
Adresa: Str. Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, Sector 1, 010155, Bucuresti, Romania

Telefon: +40 21 312 6893

Fax: +40 21 312 9198

Email: office@smeprojects.ro

Pagina web: www.cnipmmr.ro

Scopul proiectului:
Obiectivul principal al proiectului consta �n inserția studenților din ciclul de master din domeniul economic pe piața forței de munc�, prin inițierea, dezvoltarea și valorificarea de aptitudini, abilit�ți și deprinderi de munc� pentru aceștia.
Obiectivele proiectului:
1. Facilitarea realiz�rii practicii economice pentru 300 de studenți din ciclul de master (nivel educațional ISCED 6), prin intermediul unui program specializat integrat dedicat acestora
2. Cre�terea vizibilit�ții practicii economice �n curricula universitara la programele de masterat și schimbarea perspectivei acesteia prin �mbun�t�țirea metodologiei actuale
3. �ncurajarea și susținerea masteranzilor �n cadrul procesului de tranziție de la școal� la viața activ� prin dezvoltarea temelor de practic� �n așa fel �nc�t, realizarea acestora s� reflecte aptitudinile deprinse �n cadrul stagiului de practic�
4. Dezvoltarea de parteneriate �ntre mediul de afaceri și instituția de �nv�ț�m�nt superior �n vederea corel�rii preg�tirii universitare de nivel superior cu cerințele angajatorilor
5. Utilizarea celor mai bune modalit�ți pentru a monitoriza inserția studenților pe piața muncii, dup� terminarea stagiului de practic�
Grupuri tinta:
Grupul țint� este format din 300 de studenți masteranzi.
Activitati:
A1. Crearea și implementarea mecanismelor de implementare a proiectului
A2. Activit�țile de promovare a proiectului
A3. Preg�tirea stagiilor de practic�
A4. Derularea stagiilor de practic�
A5. Evaluarea rezultatelor stagiilor de practic�
A6. Procesul de monitorizare al inserției pe piața forței de munc�
Rezultate:
Indicatorii la care contribuie proiectul sunt:
- Num�rul de studenți sprijiniți �n tranziția de la școal� la viața activ�: 300
- Num�rul beneficiarilor serviciilor de consiliere �n carier�: 300
- Num�rul parteneriatelor �ncheiate pentru schimb de experienț� și bune practici - tranziția de la școal� la viața activ�: 61
- Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare și au continuat studiile – tranziția de la școal� la viața activ�: 10
- Ponderea elevilor/studenților sprijiniți �n tranziția de la școal� la viața activ� care au obținut un loc de munc� sau au participat activ la cursuri ulterioare (%): 50
Observatii:
Promotorul proiectului este Facultatea de Management din cadrul ASE București.
Evenimente si anexe referitoare la proiect >>
Daca doresti mai multe informatii despre acest proiect, nu ezitati sa ne contactati. Click aici !

cautare

Informatii utile
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
 
copyright 2006 CNIPMMR | Termeni si conditii
MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1