Pe un drum necunoscut, fiecare pas se face mai lent.(Proverb irlandez)
Acasa
Proiecte
Proiecte in derulare
Cazuri de succes
Proiecte finalizate
Departament proiecte
Parteneri
Servicii
Mediere electronica
Creare cont utilizator
Cautare loc de munca
Cautare CV
Adaugare CV
Cariera
Achizitii
Noutati
Glosar
Adrese utile
Contact
 


 
CSR for ALL - Responsabilitate Sociala pentru TOTI
(Noiembrie 2012 - Decembrie 2014)
Pagina oficiala a proiectului: http://www.csrforall.eu versiunea pentru imprimanta
Finantatorul proiectului:  
IPA Facilit�ți pentru Societatea Civil� 2011-2012 - Program multi-beneficiar - Programe de parteneriat pentru organizațiile societ�ții civile
Promotorul proiectului:
TISK - Turkish Confederation of Employer Associations
Date de contact:
Telefon: +90 (312) 4397717

Fax: +90 (312) 4397592

Email: tisk@tisk.org.tr

Pagina web: www.tisk.org.tr

Parteneri in proiect:
1. Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR)
Adresa: Str. Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, Sector 1, 010155, Bucuresti, Romania

Telefon: +40 21 312 6893

Fax: +40 21 312 9198

Email: office@smeprojects.ro

Pagina web: www.cnipmmr.ro

2. IOE – International Organization of Employers
Telefon: +41 22 929 00 00

Fax: +41 22 929 00 01

Email: ioe@ioe-emp.org

Pagina web: www.ioe-emp.org

3. BCM – Business Confederation of Macedonia
Telefon: +389 2 3224 762

Email: mb@bcm.mk

Pagina web: www.bcm.mk

4. CEA – Croatian Employers' Association
Telefon: +385 1 48 97 575

Fax: +385 1 48 97 580

Email: ebiserka.sladovic@hup.hr

Pagina web: www.hup.hr

5. UPCG – Montenegrin Employers Association
Telefon: +382 (0)20 209 250

Fax: +382 (0)20 209 251

Email: upcg@t-com.me

Pagina web: www.t-com.me

Scopul proiectului:
Obiectivul general este s� contribuie la dinamizarea organizațiilor societ�ții civile care au capacitate de a influența procesele decizionale și politice și care particip� activ la dezbateri publice privind democrația, drepturile omului, incluziunea social� și statul de drept.
Obiectivele proiectului:
Obiectivele specifice sunt:
- S� creasc� gradul de conștientizare și s� �nt�reasc� capacitatea rețelelor de organizații patronale din regiunea Balcanilor cu scopul de a �mbun�t�ți participarea lor la dialogul social (precum și influența lor asupra procesului de reformare a sectorului public) la nivel național și internațional
- S� creasc� gradul de conștientizare și s� �nt�reasc� capacitatea rețelelor de organizații patronale din regiune �n vederea ghid�rii �ntreprinderilor spre efecte pozitive asupra societ�ții și spre integrarea obiectivelor sociale, de mediu, a drepturilor omului și preocup�rilor pentru consumatori �n activit�țile lor profesionale și �n strategia de business.
Grupuri tinta:
Grupul țint� al proiectului este reprezentat de patroni, angajați, �ntreprinderi (IMM-uri și companii mari), organizații patronale, sindicate, instituții guvernamentale, instituții UE, alte ONG-uri interesate, universit�ți, rețele regionale și internaționale, grupuri de protecție a mediului, activiști sociali, jurnaliști și societatea civil�.
Activitati:
A1. Analiza situației actuale �n ț�rile partenere
A2. Crearea și implementarea pachetului de sprijin pentru �nt�rirea capacit�ții organizațiilor patronale privind RSC
A3. Consolidarea capacit�ții organizațiilor patronale �n domeniul RSC
A4. Activit�ți de diseminare
Rezultate:
Rezultatele estimate sunt
- Pachetul de sprijin pentru �nt�rirea capacit�ții organizațiilor patronale privind RSC. Acesta are �n vedere susținerea �ntreprinderilor, influențarea procesului de luare a deciziilor și dezvoltarea unor programe strategice comune;
- Consolidarea capacit�ții organizațiilor patronale �n domeniul RSC �n scopul de a efectua consult�ri �n timp util cu alte p�rți interesate, inclusiv organisme guvernamentale și rețele internaționale;
- Criterii de selecție pentru cele mai bune practici identificate �n domeniul RSC și aplicate la nivel local, �n conformitate cu cele mai recente evoluții ale UE, �n scopul de a promova rezultate durabile și inițiative inovatoare;
- Creșterea gradului de conștientizare a �ntreprinderilor și a altor p�rți interesare �n diverse arii tematice ale RSC prin dezvoltarea de strategii ale organizațiilor patronale și acțiuni cu vizibilitate și de diseminare.
Evenimente si anexe referitoare la proiect >>
Daca doresti mai multe informatii despre acest proiect, nu ezitati sa ne contactati. Click aici !

cautare

Informatii utile
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
 
copyright 2006 CNIPMMR | Termeni si conditii
MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1