Calatorule, nu apar poteci pina nu merge cineva pe ele. (Antonio Machado)
Acasa
Proiecte
Proiecte in derulare
Cazuri de succes
Proiecte finalizate
Departament proiecte
Parteneri
Servicii
Mediere electronica
Creare cont utilizator
Cautare loc de munca
Cautare CV
Adaugare CV
Cariera
Achizitii
Noutati
Glosar
Adrese utile
Contact
 


 
FORTA - Femei Ocupate, Resursa pentru o Tara Activa
(Mai 2014 - Decembrie 2015)
Pagina oficiala a proiectului: http://www.proiect-forta.eu versiunea pentru imprimanta
Finantatorul proiectului:  
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Promotorul proiectului:
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR)
Date de contact:
Adresa: Str. Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, Sector 1, 010155, Bucuresti, Romania

Telefon: +40 21 312 6893

Fax: +40 21 312 9198

Email: office@smeprojects.ro

Pagina web: www.cnipmmr.ro

Parteneri in proiect:
1. Universita dei Sapori S.C.a.R.L.
Adresa: Via Tornetta, 1 – 06123, Perugia, Italia

Telefon: +39 075.5729935

Fax: +39 075.5734611

Email: uds@universitadeisapori.it

Pagina web: www.universitadeisapori.it

Scopul proiectului:
Scopul proiectului vizeaz� promovarea principiului egalit�ții de șanse și de gen la nivelul societ�ții civile, instituțiilor publice și firmelor din regiunile București-Ilfov, Nord Vest, Nord Est, Sud, Sud Est, prin identificarea, analizarea și implementarea bunelor practici europene �n domeniu, �n vederea creșterii ocup�rii �n r�ndul femeilor și sprijinirea dezvolt�rii profesionale și antreprenoriale a acestora.
Obiectivele proiectului:
1. Creșterea gradului de ocupare și integrare a femeilor pe piața muncii, prin cursuri de calificare și recalificare pentru minimum 660 femei din regiunile București-Ilfov, Nord Vest, Nord Est, Sud și Sud Est
2. Sprijinirea reintegr�rii pe piața muncii a șomerelor de lung� durat�, mai ales a celor cu v�rsta de peste 45 de ani prin activit�ți de calificare/recalificare și perfecționare
3. Stimularea antreprenoriatului feminin prin acțiuni de suport precum cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale pentru 440 persoane și consultanț� și sprijin �n vederea deschiderii unei afaceri pentru minimum 20 de persoane
4. Dezvoltarea unui Comitet Antreprenorial Feminin și a unei rețele de birouri regionale care s� sprijine identificarea și schimbul de bune practici și care s� implementeze inițiative de promovare a egalit�ții de șanse și de gen, de dezvoltare profesional� și personal� a femeilor, de promovare a modalit�ților de conciliere a vieții personale cu cea profesional�, de �nl�turare a stereotipurilor și prejudec�ților de gen la nivelul regiunilor vizate
5. Creșterea gradului de conștientizare și informare cu privire la principiul egalit�ții de șanse.
Grupuri tinta:
Grupul țint� vizat de proiectul FORȚA este format din 1100 de femei.
Activitati:
A1. Managementul de proiect
A2. Informare și publicitate
A3. Analiza contextului local și schimb de bune practici �n materie de egalitate de șanse, dezvoltate la nivel național și transnațional
A4. Crearea unei Comitet și a unei rețele pentru antreprenoriatul feminin
A5. Campanie de informare și de conștientizare destinat� administrațiilor publice centrale și locale și partenerilor sociali prin organizarea a 5 workshop-uri regionale tematice
A6. Cursuri de calificare și formare profesional� pentru femei
A7. Formare profesional� și asistenț� pentru deschiderea unei afaceri
Rezultate:
Proiectul FORȚA va contribui la realizarea urm�torilor indicatori de program:
- Num�rul participanților femei la programe de calificare/recalificare: 660
- Num�rul de participanți la instruire – acces pe piața muncii: 1100
- Num�rul de evenimente de comunicare și promovare – acces pe piața muncii: 13
- Num�rul de persoane care au demarat o activitate independent� – femei – acces pe piața muncii: 20
- Ponderea participanților la programele de calificare/recalificare care obțin certificare (%): 85
- Ponderea femeilor care au participat la programe de formare profesional� care au obținut certificat (%): 85
- Ponderea femeilor asistate �n inițierea unei afaceri care au demarat o activitate independent� (%): 20
- Num�rul de participanți la instruire certificați – acces la piața muncii: 935
- Parteneri transnaționali implicați �n proiect: 1
Observatii:
Pagina de Facebook a proiectului poate fi accesat� aici.
Evenimente si anexe referitoare la proiect >>
Daca doresti mai multe informatii despre acest proiect, nu ezitati sa ne contactati. Click aici !

cautare

Informatii utile
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
 
copyright 2006 CNIPMMR | Termeni si conditii