MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1
CNIPMMR – Departamentul Proiecte - Project info
Este nebun cel care nu ia banii care i se ofera.(Proverb irlandez)
Acasa
Proiecte
Proiecte in derulare
Cazuri de succes
Proiecte finalizate
Departament proiecte
Parteneri
Servicii
Mediere electronica
Creare cont utilizator
Cautare loc de munca
Cautare CV
Adaugare CV
Cariera
Achizitii
Noutati
Glosar
Adrese utile
Contact
 


 
CREDNET - Rețeaua pentru acreditarea competențelor manageriale
(Octombrie 2011 - Septembrie 2014)
Pagina oficiala a proiectului: http://www.crednetmanager.eu versiunea pentru imprimanta
Finantatorul proiectului:  
Agen�ia Executiv� pentru Educa�ie, Audiovizual �i Cultur� (EACEA), Programul �Lifelong Learning�
Promotorul proiectului:
UETP Action Link/ Action Synergy S.A. (Grecia)
Date de contact:
Adresa: 1 Patroklou & Paradisou Str., 15125, Atena, Grecia

Telefon: + 30 210 6822606

Fax: + 30 210 6894576

Email: euprograms@action.gr

Pagina web: www.action.gr

Parteneri in proiect:
1. Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR)
Adresa: Str. Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, Sector 1, 010155, Bucuresti, Romania

Telefon: +40 21 312 6893

Fax: +40 21 312 9198

Email: office@smeprojects.ro

Pagina web: www.cnipmmr.ro

Scopul proiectului:
Proiectul se aliniaz� procesului Bruges-Copenaghen, urm�rind crearea unui cadru comun pentru transparen�a competen�elor �i calific�rilor, un set de principii comune pentru validarea educa�iei non-formale �i informale, pentru asigurarea unei mai mari compatibilit��i �ntre abord�rile din diferite state membre, la diferite niveluri, �i a unor instrumente de formare profesional� continu� �i pentru asigurarea unui acces mai bun la �nv��area pe tot parcursul vie�ii.
Obiectivele proiectului:
Obiectivele generale ale proiectului constau �n:
�mbun�t��irea recunoa�terii abilit��ilor �i competen�elor manageriale dob�ndite prin intermediul �nv���rii informale �i non-formale;
sprijinirea managerilor �n identificarea punctelor slabe, prin utilizarea unui instrument online de auto-evaluare;
crearea unei metodologii specifice orientate pe acreditarea abilit��ilor �i competen�elor manageriale dob�ndite prin intermediul �nv���rii informale �i non-formale.
Grupuri tinta:
- Manageri
- Asociații de manageri
- Asociații de IMM-uri
- Organizații de formare profesional�
- Factori de decizie
Activitati:
A1. Managementul proiectului
A2. Cercetare pentru analizarea procesului de validare a �nv�ț�rii non-formale și informale, �n Grecia, Marea Britanie, Italia, Polonia, Letonia, Rom�nia și Slovenia
A3. Dezvoltarea instrumentelor online
A4. Elaborarea metodologiilor și instrumentelor
A5. Elaborarea conținutului trainingului
A6. Workshop-uri
A7. Evaluarea asigur�rii calit�ții
A8. Diseminare
A9. Valorificarea rezultatelor
Rezultate:
Principalele rezultate preconizate ale proiectului CREDNET sunt:
- Realizarea unui studiu comparativ �n ț�rile partenere privind procesul de validare a �nv�ț�rii informale și non-formale;
- Portalul on-line care va include cele mai bune practici privind acreditarea de competențelor manageriale;
- Metodologia de acreditare a competențelor manageriale;
- Instrumentul online de auto-evaluare;
- Platforma de tip e-learning.
Evenimente si anexe referitoare la proiect >>
Daca doresti mai multe informatii despre acest proiect, nu ezitati sa ne contactati. Click aici !

cautare

Informatii utile
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
 
copyright 2006 CNIPMMR | Termeni si conditii
MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1