MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1
CNIPMMR ľ Departamentul Proiecte - Project info
Daca nu stii incotro ai pornit, orice drum te va duce undeva.
Acasa
Proiecte
Proiecte in derulare
Cazuri de succes
Proiecte finalizate
Departament proiecte
Parteneri
Servicii
Mediere electronica
Creare cont utilizator
Cautare loc de munca
Cautare CV
Adaugare CV
Cariera
Achizitii
Noutati
Glosar
Adrese utile
Contact
 


 
PERFORMAN - Elaborarea ╚Öi implementarea unei metodologii inovative de analiz─â ╚Öi evaluare a caracteristicilor ╚Öi performan╚Ťelor managementului intreprenorial din Romania
(Octombrie 2008 - Septembrie 2011)
versiunea pentru imprimanta
Finantatorul proiectului:  
CNMP - Centrul Na╚Ťional de Management Programe
Promotorul proiectului:
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR)
Date de contact:
Adresa: Str. Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, Sector 1, 010155, Bucuresti, Romania

Telefon: +40 21 312 6893

Fax: +40 21 312 9198

Email: office@smeprojects.ro

Pagina web: www.cnipmmr.ro

Parteneri in proiect:
1. IPA SA - Societate comerciala pentru cercetare, proiectare si productie de echipamente si instalatii de automatizare
Adresa: Calea Floreasca 169, Corp P1, et. 4, cam. 1, sect. 1, Bucuresti, cod postal 014459, Romania

Telefon: 0040 21 318 00 55

Fax: 0040 21 316 16 20

Email: spiridon@ipa.ro

Pagina web: http://www.ipa.ro

2. ASE - Academia de Studii Economice din Bucure?ti
Adresa: Pia?a RomanŃ, nr. 6, Bucure?ti, RomÔnia

Telefon: 0040 21 319 19 67

Fax: 0040 21 319 19 67

Pagina web: http://www.ase.ro

3. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, RomÔnia

Telefon: 0040 269 217 989

Fax: 0040 269 217 887

Email: rector@ulbsibiu.ro

Pagina web: http://www.ulbsibiu.ro

4. Universitatea din Oradea
Adresa: str. Universitatii nr. 1, cod 410087 Oradea, Romania

Telefon: 0040 259 408 209

Fax: 0040 259 408 409

Email: adodescu@uoradea.ro

Pagina web: http://steconomic.uoradea.ro

Scopul proiectului:
Proiectul ´┐Ż´┐Żi propune s´┐Ż furnizeze o metodologie inovativ´┐Ż de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial din Romania ´┐Żi s´┐Ż recomande sisteme, metode ´┐Żi tehnici manageriale adaptate la specificul IMM-urilor rom´┐Żne´┐Żti ´┐Żi la dificult´┐Ż´┐Żile cu care acestea se confrunt´┐Ż. Astfel, proiectul va contribui ´┐Żn mod decisiv la cre´┐Żterea competitivit´┐Ż´┐Żii ´┐Żi la amplificarea poten´┐Żialului inova´┐Żional ale IMM-urilor rom´┐Żne´┐Żti, ´┐Żn contextul integr´┐Żrii Rom´┐Żniei ´┐Żn Uniunea European´┐Ż ´┐Żi al trecerii la economia bazat´┐Ż pe cuno´┐Żtin´┐Że.
Obiectivele proiectului:
Obiectivele generale ale proiectului sunt:
- cre´┐Żterea competitivit´┐Ż´┐Żii IMM-urilor din Rom´┐Żnia;
- amplificarea poten´┐Żialului inova´┐Żional al IMM-urilor prin implementarea de noi sisteme, metode ´┐Żi tehnici manageriale;
- facilitarea cre´┐Żrii ´┐Żi dezvolt´┐Żrii unei culturi inova´┐Żionale ´┐Żn IMM-urile rom´┐Żne´┐Żti;
- cre´┐Żterea capacit´┐Ż´┐Żii IMM-urilor din ´┐Żara noastr´┐Ż de a face fa´┐Ż´┐Ż concuren´┐Żei crescute de pe Pia´┐Ża Unic´┐Ż a Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale proiectului constau ´┐Żn:
- elaborarea unei metodologii inovative, adaptat´┐Ż la specificul IMM-urilor rom´┐Żne´┐Żti, de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a performan´┐Żelor ´┐Żi caracteristicilor managementului practicat ´┐Żn cadrul acestora;
- implementarea acestei metodologii ´┐Żn vederea analiz´┐Żrii ´┐Żi evalu´┐Żrii managementul intreprenorial din Rom´┐Żnia;
- formularea de recomand´┐Żri ´┐Żi oferirea de solu´┐Żii manageriale pentru a rezolva problemele identificate ´┐Żn urma evalu´┐Żrii.
Grupuri tinta:
Beneficiarii direc´┐Żi ai implement´┐Żrii proiectului vor fi:
- cele 50 de IMM-uri ´┐Żn care se vor implementa recomand´┐Żrile ´┐Żi solu´┐Żiile manageriale formulate ´┐Żn urma ´┐Żn urma analizei ´┐Żi evalu´┐Żrii caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial rom´┐Żnesc;
- partenerii de proiect, sprijini´┐Żi prin fonduri nerambursabile pentru a concepe ´┐Żi opera´┐Żionaliza proiectul axat pe elaborarea ´┐Żi implementarea unei metodologii de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial;
- ministerul de resort care va avea la dispozi´┐Żie o radiografie realist´┐Ż ´┐Żi complex´┐Ż a mediului intreprenorial din Rom´┐Żnia ce va crea premisele unei mai bune fundament´┐Żri a politicilor ´┐Żi strategiilor pentru dezvoltarea sectorului de IMM-uri.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt IMM-urile care vor implementa toate recomand´┐Żrile ´┐Żi solu´┐Żiile propuse dup´┐Ż analiza ´┐Żi evaluarea caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial dup´┐Ż ´┐Żncetarea finan´┐Ż´┐Żrii acestui proiect. Av´┐Żnd ´┐Żn vedere posibilit´┐Ż´┐Żile de diseminare a rezultatelor ´┐Ż CNIPMMR are 98 de filiale ´┐Żn toat´┐Ż ´┐Żara ´┐Ż apreciem num´┐Żrul acestora ca fiind de minim 1000.
Activitati:
Realizarea obiectivelor proiectului presupune parcurgerea urm´┐Żtoarelor etape ´┐Żi desf´┐Ż´┐Żurarea urm´┐Żtoarelor activit´┐Ż´┐Żi:

Etapa I ´┐Ż Realizarea unei cercet´┐Żri complexe a metodologiilor de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial existente la nivel interna´┐Żional

Activitatea I.1: Eviden´┐Żierea principalelor caracteristici ale managementului intreprenorial ´┐Żi reliefarea tendin´┐Żelor care se manifest´┐Ż la nivelul Uniunii Europene ´┐Żn acest domeniu
Activitatea I.2: Analiza situa´┐Żiei existente la nivel interna´┐Żional ´┐Żn domeniul metodologiilor de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a performan´┐Żelor managementului intreprenorial
Activitatea I.3: Sintetizarea celor mai bune practici existente la nivel interna´┐Żional ´┐Żn domeniul metodologiilor de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor maagementului intreprenorial
Activitatea I.4: Realizarea planului de asigurare a calit´┐Ż´┐Żii proiectului
Activitatea I.5: Realizarea portalului ini´┐Żial al proiectului

Etapa II ´┐Ż Fundamentarea ´┐Żi proiectarea unui model experimental de metodologie de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial din Rom´┐Żnia

Activitatea II.1: Conceperea unui model experimental de metodologie de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial din Rom´┐Żnia pe baza analizei prealabile a celor mai bune practici existente la nivel interna´┐Żional
Activitatea II.2: Proiectarea modelului experimental de metodologie de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial din Rom´┐Żnia
Activitatea II.3: Realizarea documenta´┐Żiei aferente modelului experimental de metodologie de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial din Rom´┐Żnia

Etapa III ´┐Ż Testarea modelului experimental de metodologie de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial din Rom´┐Żnia

Activitatea III.1: Selectarea a 100 de persoane ´┐Ż manageri, consultan´┐Żi ´┐Żi profesori universitari care vor face parte din e´┐Żantionul de testare
Activitatea III.2: Definirea criteriilor de evaluare a func´┐Żionalit´┐Ż´┐Żii modelului experimental de metodologie de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial din Rom´┐Żnia
Activitatea III.3: Optimizarea portalului in concordanta cu evolutia proiectului, asigurandu-se si o prezentare electronica corespunzatoare a modelului experimental de metodologie.
Activitatea III.4: Testarea modelului de metodologie de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial din Rom´┐Żnia prin intervievarea celor 100 de membri ai e´┐Żantionului
Activitatea III.5: Evaluarea rezultatelor experiment´┐Żrii modelului de metodologie de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial din Rom´┐Żnia

Etapa IV ´┐Ż Definitivarea metodologiei de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial din Rom´┐Żnia

Activitatea IV.1: Analiza punctelor forte ´┐Żi a punctelor slabe ale modelului de metodologie identificate ´┐Żn urma evalu´┐Żrii rezultatelor experiment´┐Żrii modelului
Activitatea IV.2: Efectuarea corec´┐Żiilor ´┐Żi perfec´┐Żion´┐Żrilor necesare ´┐Żn vederea definitiv´┐Żrii metodologiei de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial din Rom´┐Żnia
Activitatea IV.3: Definitivarea metodologiei de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial din Rom´┐Żnia
Activitatea IV.4: Elaborarea documenta´┐Żiei de analiza tehnico-economic´┐Ż a metodologiei de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial din Rom´┐Żnia

Etapa V - Implementarea metodologiei de evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului antreprenorial din Rom´┐Żnia

Activitatea V.1: Stabilirea structurii e´┐Żantionului format din 1.500 de manageri de IMM-uri pentru a se asigura reprezentativitatea acestuia
Activitatea V.2.: Implementarea metodologiei de evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului antreprenorial din Rom´┐Żnia pe e´┐Żantionul stabilit anterior
Activitatea V.3: Eviden´┐Żierea caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului antreprenorial din Rom´┐Żnia
Activitatea V.4: Formularea de recomand´┐Żri ´┐Żi oferirea de solu´┐Żii manageriale pentru a rezolva problemele identificate ´┐Żn urma evalu´┐Żrii
Activitatea V.5: Implementarea recomand´┐Żrilor formulate anterior ´┐Żn cel pu´┐Żin 50 din IMM-urile care au f´┐Żcut parte din e´┐Żantion
Activitatea V.6: Evaluarea rezultatelor implement´┐Żrii recomand´┐Żrilor.

Etapa VI ´┐Ż Diseminarea ´┐Żi valorificarea rezultatelor

Activitatea VI.1: Realizarea planului de diseminare a rezultatelor proiectului
Activitatea VI.2: Elaborarea planului de exploatare ´┐Żi transfer ale rezultatelor proiectului
Activitatea VI.3: Diseminarea pe scar´┐Ż larg´┐Ż a rezultatelor proiectului
Activitatea VI.4: Transferul rezultatelor proiectului c´┐Żtre un num´┐Żr c´┐Żt mai mare de IMM-uri
Activitatea VI.5: Identificarea, atribuirea ´┐Żi respectarea drepturilor de proprietate intelectual´┐Ż ´┐Żn cadrul consor´┐Żiului.
Rezultate:
´┐Żn urma opera´┐Żionaliz´┐Żrii activit´┐Ż´┐Żilor prev´┐Żzute ´┐Żn proiect, vor rezulta:
- o metodologie inovativ´┐Ż de analiz´┐Ż ´┐Żi evaluare a caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial din Rom´┐Żnia
- un set de bune practici existente la nivel interna´┐Żional ´┐Żn domeniul analizei ´┐Żi evalu´┐Żrii caracteristicilor ´┐Żi performan´┐Żelor managementului intreprenorial
- o caracterizare complex´┐Ż ´┐Żi actual´┐Ż a managementului intreprenorial din Rom´┐Żnia
- un set de recomand´┐Żri ´┐Żi solu´┐Żii manageriale pentru rezolvarea problemelor identificate ´┐Żn urma evalu´┐Żrii managementului antreprenorial din Rom´┐Żnia
- cel pu´┐Żin 50 de IMM-uri ´┐Żn care se vor implementa sisteme, metode ´┐Żi tehnici manageriale moderne;
- portalul cu un puternic caracter inova´┐Żional al proiectului.
Evenimente si anexe referitoare la proiect >>
Daca doresti mai multe informatii despre acest proiect, nu ezitati sa ne contactati. Click aici !

cautare

Informatii utile
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
 
copyright 2006 CNIPMMR | Termeni si conditii
MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1