Succesul a fost intotdeauna rezultatul cutezantei. (Crébillon Père)
Acasa
Proiecte
Proiecte in derulare
Cazuri de succes
Proiecte finalizate
Departament proiecte
Parteneri
Servicii
Mediere electronica
Creare cont utilizator
Cautare loc de munca
Cautare CV
Adaugare CV
Cariera
Achizitii
Noutati
Glosar
Adrese utile
Contact
 


 
INOVIM - Elaborarea unei metodologii de proiectare și implementare a strategiilor inovative în IMM-urile românești din industrie
(Septembrie 2007 - August 2010)
versiunea pentru imprimanta
Finantatorul proiectului:  
Centrul National de Management Programe
Promotorul proiectului:
Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR)
Date de contact:
Adresa: Str. Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, intrarea 1, Sector 1, 010155, București, România

Telefon: +40 21 312 6893

Fax: +40 21 312 9198

Email: office@smeprojects.ro

Pagina web: www.cnipmmr.ro

Parteneri in proiect:
1. SC International Manager SRL
Adresa: Str.Anghel Saligny nr.6, etaj 3, Ap12, Sector 5, Bucuresti

Telefon: +40 21 311 05 75

Fax: +40 21 313 00 36

Email: inst.manager@gmail.com

Pagina web: http://www.manager.go.ro

 
2. IPA SA - Societate comerciala pentru cercetare, proiectare si productie de echipamente si instalatii de automatizare
Adresa: Calea Floreasca 169, Corp P1, et. 4, cam. 1, sect. 1, Bucuresti, cod postal 014459, Romania

Telefon: 0040 21 318 00 55

Fax: 0040 21 316 16 20

Email: spiridon@ipa.ro

Pagina web: http://www.ipa.ro

3. ASE - Academia de Studii Economice din București
Adresa: Piața Romanã, nr. 6, București, România

Telefon: 0040 21 319 19 67

Fax: 0040 21 319 19 67

Pagina web: http://www.ase.ro

Scopul proiectului:
Scopul proiectului const� �n furnizarea unei metodologii de proiectare �i implementare a strategiilor inovative care s� contribuie �n mod decisiv la cre�terea competitivit��ii �i amplific�rii poten�ialului inova�ional ale IMM-urilor rom�ne�ti din industrie, �n contextul integr�rii Rom�niei �n Uniunea European� �i al trecerii la economia bazat� pe cuno�tin�e.
Obiectivele proiectului:
Proiectul va contribui la atingerea obiectivului general al Programului 4 � Parteneriate �n domenii prioritare �Cre�terea competitivit��ii CD prin stimularea parteneriatelor �n domeniile prioritare, concretizate �n tehnologii, produse �i servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe �i crearea mecanismelor de implementare� prin: elaborarea unei metodologii noi, adaptat� la specificul IMM-urilor rom�ne�ti din industrie, de proiectare �i implementare a strategiilor inovative - utilitatea �i adaptabilitatea acestei metodologii sunt garantate de expertiza complementar� a tuturor partenerilor implica�i �n proiect; cre�terea num�rului de IMM-uri rom�ne�ti din industrie �n cadrul c�rora se proiecteaz� �i se implementeaz� strategii inovative; crearea de noi produse, tehnologii �i sisteme manageriale �n firmele �n care se opera�ionalizeaz� metodologia strategiilor inovative; amplificarea poten�ialului inova�ional al IMM-urilor rom�ne�ti din industrie � proces ce se va concretiza �n avantaje competitive �i �n cre�terea exporturilor acestora.
Grupuri tinta:
IMM-uri romanesti din industrie
Activitati:
Perioada de desf��urare a proiectul poate fi �mp�r�it� �n cinci etape astfel:

Etapa I � Realizarea unei cercet�ri complexe privind metodologiile de proiectare �i implementare a strategiilor inovative pentru IMM-uri existente la nivel interna�ional �i na�ional;

Etapa II � Fundamentarea �i proiectarea unui model experimental de metodologie de implementare a strategiilor inovative adaptat la specificul IMM-urilor rom�ne�ti din industrie;

Etapa III � Simularea �i experimentarea modelului experimental de metodologie de proiectare �i implementare a strategiilor inovative pentru IMM-uri;

Etapa IV � Definitivarea metodologiei de proiectare �i implementare a strategiilor inovative pentru IMM-urile din industrie;

Etapa V � Diseminarea �i valorificarea rezultatelor.
Rezultate:
Rezultatele estimate a fi ob�inute sunt:

� nou� metodologie de proiectare �i implementare a strategiilor inovative pentru IMM-urile din industrie;

� un ghid de utilizare a noii metodologii de proiectare �i implementare a strategiilor inovative pentru IMM-urile din industrie;

� un set de bune practici existente la nivel interna�ional �n domeniul proiect�rii �i implement�rii strategiilor inovative;

� 10 strategii inovative pentru IMM-urile din industrie �n care va fi testat� noua metodologie;

� introducerea a 20 produse noi, �n urma opera�ionaliz�rii celor 10 strategii inovative;

� utilizarea a 10 tehnologii noi ca urmare a opera�ionaliz�rii celor 10 strategii inovative;

� 10 sisteme manageriale noi �n urma implement�rii celor 10 strategii inovative;

� site-ul cu un puternic caracter inova�ional al proiectului.
Evenimente si anexe referitoare la proiect >>
Daca doresti mai multe informatii despre acest proiect, nu ezitati sa ne contactati. Click aici !

cautare

Informatii utile
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
 
copyright 2006 CNIPMMR | Termeni si conditii