MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1
CNIPMMR – Departamentul Proiecte - Glosar
Intotdeauna trebuie sa-ti planifici proiectele astfel incat succesul lor sa-ti aduca cateva avantaje. (Paul de Gondi)
Acasa
Proiecte
Proiecte in derulare
Cazuri de succes
Proiecte finalizate
Departament proiecte
Parteneri
Servicii
Mediere electronica
Creare cont utilizator
Cautare loc de munca
Cautare CV
Adaugare CV
Cariera
Achizitii
Noutati
Glosar
Adrese utile
Contact
 


 
Pentru a facilita intelegerea unora dintre conceptele mai des intalnite aici, am pregatit un lexicon minimal care se concentreaza asupra termenilor specifici in managementul de proiect.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  [toate]
Activitatea Elementul de baza pentru planificarea, controlul si masurarea performantelor unui proiect. O activitate trebuie sa aiba in jur de 80 de ore si sa nu depaseasca o durata de 2 - 4 saptamani. Activitatea trebuie sa fie bine si complet documentata.
Autoritatea Dreptul managerului de a lua decizii si de a cere subordonatilor aducerea lor la indeplinire.
Bugetul final real al proiectului Bugetul realizat dupa finalizarea contractului si raportarea indeplinirii obiectivelor; se calculeaza pe baza cheltuielilor efective, justificabile, realizate pe parcursul derularii activitatilor.
Bugetul proiectului Bugetul estimat in faza de planificare si inclus ca anexa in contractul de finantare, dupa evaluarea si finantarea unei propuneri de proiect.
Cererea de finantare Documentul prin intermediul caruia se cere o anumita suma de bani, pentru a fi folosita intr-un anumit mod, pe o perioada de timp limitata, in scopul atingerii unor obiective clare care sa satisfaca anumite necesitati, si al obtinerii unor rezultate clar identificate. Cererea de finantare trebuie sa includa cel putin urmatoarele componente:- Rezumatul proiectului- Prezentarea organizatiei solicitante- Scopul proiectului- Necesitatea proiectului- Obiectivele proiectului- Metoda/activitațile prevazute- Modul de evaluare a succesului proiectului- Bugetul necesar- Sustinerea ulterioara a proiectului- Anexe
Controlul proiectului Proiectului: analiza permanenta sau periodica a unei activitati, a unei situatii, pentru a urmari mersul ei si pentru a lua deciziile necesare bunului mers al proiectului.Cerinta esentiala pentru a asigura cntrolul proiectului este sa fie indeplinite conditiile pentru auto-control. Aceste conditii sint:- Fiecare membru al echipei de proiect trebuie sa stie ce se asteapta de la el si cum sa indeplineasca sarcinile avute.- Fiecare membru al echipei de proiect trebuie sa aiba mijloacele necesare pentru a aprecia daca face ceea ce se asteapta de la el.- Fiecare membru al echipei de proiect trebuie sa aiba dreptul de a lua deciziile ce se impun astfel incit ceea ce realizeaza sa respecte specificatiile avute (corectii ale procesului).Suplimentar, controlul necesita respectarea mai multe etape:- Monitorizarea proceselor si masurarea performantelor in functie de criteriile stabilite- Compararea si evaluarea variatiei intre efectele obtinute si cele initial prevazute- Luarea unor actiuni corective atunci cind variatiile ies din limitele normale; actiunea corectiva consta fie in revizuirea obiectivelor (daca performanta este mai mare decat asteptarile), fie in imbunatatirea performantei (daca aceasta este mai mica decat asteptarile).
Costurile eligibile Costuri care indeplinesc urmatoarele conditii:- sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt prevazute in contract si respecta principiile unei gestiuni financiare sanatoase, mai ales in privinta eficientei economice si a raportului cost/beneficii;- sunt angajate in cursul duratei de executie a proiectului;- sunt efectiv angajate, inregistrate in contabilitatea beneficiarului sau partenerilor, sunt identificabile si verificabile si sunt sustinute de documente justificative in original.
Echipa Un grup formal, constituit pentru rezolvarea unor sarcini organisationale concrete, care actioneaza unitar, sub conducerea unui manager.Caracteristicile echipei :- scop comun, strategii clare, roluri bine stabilite- sentimentul fortei, incredere in propriile capacitati- relații deschise, ascultare activa, empatie, comunicare multilaterala- flexibilitate, adaptabilitate, creativitate.
Echipa de proiect Doua sau mai multe persoane care lucreaza impreuna pentru a atinge obiective comune. Nu este obligatoriu ca membrii echipei de proiect sa fie angajati ai aceleiasi organizatii sau sa se intilnească si sa lucreze impreună zilnic.
Eficacitatea Masura in care o organizatie isi atinge obiectivele prestabilite.
Eficienta Masura in care o organizatie isi utilizeaza resursele in mod adecvat in vederea atingerii obiectivelor stabilite.
Eligibilitatea Caracteristica unei organizații / propuneri de proeict / activitati de a satisface criteriile definite de finantator.
Evaluarea proiectului Procesul prin care sunt determinate eficacitatea si eficienta proiectului.
Evaluarea propunerii de proiect Procesul prin care se apreciaza capacitatea proiectului de a contribui la realizarea prioritatilor programului de finantare si de a-si atinge obiectivele in limitele bugetului prevazut si la termenele prestabilite.
Grantul O plata directa, de natura non-comerciala, facuta de un finantator (de exemplu de Comisia Europeana), pentru a promova interesele finantatorului.
Indicatorii Repere observabile ale nivelului de realizare a obiectivelor stabilite in planurile operationale.Indicatorii trebuie sa fie precisi, cuantificabili, sa permita evaluarea si monitorizarea proiectului. Indicatorii trebuie sa se caracterizeze prin:- vizibilitate (posibilitatea identificarii si a observarii directe)- adecvare (evidenta legaturii cu obiectivul evaluat)- masurabilitate (sa poata fi apreciata existenta indicatorilor calitativi si nivelul de realizare a celor cantitativi)- relevanta (sa se refere la performantele de fond si nu la cele conjuncturale, la cele rezultate din proiect si nu datorate altor influente).
Invitatia la licitatie Documentatia trimisa fiecarui ofertant care este invitat sa inainteze o oferta pentru o licitatie restransa.
Licitatia Procesul de selectie a unui furnizor, dupa reguli speciale, avand drept rezultat atribuirea contractului ofertantului care a respectat conditiile din Termenii de referinta ai licitatiei si care ofera cele mai bune conditii de achizitie.
Licitatia deschisa Acel tip de licitatie care se organizeaza pentru lucrari de mica si medie complexitate, intr-o singura etapa si la care se admite participarea unui numar nelimitat de contractanti sau furnizori cu obligatia ca acestia sa respecte conditiile de calificare.
Licitatia restransa Foma de licitatie care se foloseste in cazul contractelor cu valoare ridicata, de importanta deosebita. Se desfasoara in doua etape:- selectarea in lista scurta a celor care si-au declarat intentia de participare la licitatie, in functie de capacitatea lor de a realiza contractul pentru care se organizeaza licitatia- transmiterea invitatiei la licitatie entitatilor preselectate in lista scurta si selectia ofertantului cistigator.
Managementul Conducerea formala a unei organizatii sau a unei parti din aceasta prin coordonarea activitatii indivizilor si grupurilor umane pentru indeplinirea obiectivelor organizatiei.
Managementul proiectului Un concept managerial care poate sustine din punct de vedere metodic (organizare procesuala), structural (organizare structurala) si al managementului resurselor umane o activitate complexa intr-un mediu dinamic. Managementul proiectului include planificarea, organizarea, monitorizarea si controlul tuturor aspectelor implicate de proiect, ca un proces continuu derulat in vederea atingerii obiectivelor initial definite.
Metodele (numite uneori tactici, activitati, plan de implementare): mijloacele prin care se indeplinesc obiectivele proiectului. Elementele lor sunt: sarcinile, resursele, responsabilitatile, perioada de timp.
Misiunea O formulare clara a rolului organizatiei, care foloseste drept ghid in luarea deciziilor strategice (ratiunea de a fi a organizatiei).
Monitorizarea Urmarirea consecventa a proceselor pe baza unei grile de monitorizare care sa contina indicatorii de performanta stabiliti prin proiect.
Obiectivele unui proiect Enunturi referitoare la rezultatele asteptate ale aplicarii planului proiectului.Obiectivele unui proiect trebuie sa fie definite astfel incit sa satisfaca cerintele specificate si, daca este cazul, sa poata fi imbunatatite pe parcursul derularii proiectului. Obiectivele trebuie sa descrie ceea ce se urmareste a se realiza, sa fie exprimate in termeni referitori la dutata de timp, caracteristicile urmarite si, ori de cite ori este posibil, sa fie masurabile.Caracteristicile obiectivelor sunt:- concretete - usor de identificat- pertinenta - adecvare situationala- oportunitate - adecvare temporala- realizabilitate - adecvare la posibilitatile reale ale celui/celor care initiaza actiunea- masurabilitate - usor de evaluat cu instrumente cantitative si calitative.
Obiectivul O stare imaginara, viitoare, selectata si dorita constient, care poate fi obtinuta printr-o secventa de activitati.
Obiectivul general al unui proiect Orientarea globala la a carei realizare trebuie sa contribuie proiectul.
Obiectivul imediat (specific) al unui proiect Impactul pozitiv al programului asupra beneficiarului .
Organizatia O colectie structurala de resurse umane si non-umane dirijate spre atingerea unor finalitati prestabilite; are ca elemente constitutive: scopuri, structuri si interactiuni.
Organizatia care derulează proiectul Organizatia care deruleaza proiectul in numele organizatiei care decide initierea proiectului.Organizatia care deruleaza proiectul poate fi o parte din organizatia care initiaza proiectul, un consortiu, o alta organizatie, etc.
Organizatia care initiaza proiectul Organizatia care decide initierea proiectului si care atribuie realizarea proiectului organizatiei care deruleaza proiectul.
Partea interesata O persoana sau un grup de persoane avand un anumit interes in performantele organizatiei care deruleaza proiectul sau in mediul in care functioneaza respectiva organizatie.NOTA: Posibilele parti intersate in derularea unui proiect sunt:- clientul, beneficiarul sau utilizatorul rezultatului proiectului- proprietarul (organizatia care initiaza sau deruleaza proiectul)- partenerul, in cazul proiectelor derulate in parteneriat- finantatorul proiectului, de exemplu autoritatea contractanta- subcontractorul care furnizeaza un produs sau un serviciu necesar derularii proiectului- societatea (organismele legislative sau de reglementare, societatea in ansamblul ei)- personalul intern, respectiv angajatii organizatiei promotoare.
Partenerul Cineva care imparte ceva cu altcineva (Webster)
Planificarea proiectului Functia de selectare a obiectivelor si de stabilire a politicilor, procedurilor si programelor necesare pentru atingerea obiectivelor.Planificarea poate fi descrisa ca fiind activitatea de stabilire a unei secvente predeterminate de actiuni in cadrul unui mediu previzionat.
Planul proiectului Documentul care specifica ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului/obiectivelor proiectului.
Problema / necesitatea proiectului Descrierea situatiei actuale, o anumita nevoie a societatii, care afecteaza anumite grupuri sau situatii, intr-un loc anume, pe o anumita perioada de timp.
Procesul O serie dinamica si riguroasa de operatiuni indeplinite in mod diferit, cu scopul transformarii materiei sau informatiei.Conducerea procesului implica:- planificarea in ansamblu si detaliata- alegerea si folosirea unor instrumente adecvate pentru a sustine desfasurarea procesului- luarea deciziilor necesare pentru a se asigura ca procesul se desfasoara astfel incat sa produca efectele asteptate- coordonarea activitatilor si resurselor in cursul procesului- evaluarea si controlul desfasurarii procesului.
Produsele proiectului Produse concrete si/sau serviciile oferite de proiect grupurilor tinta (ceea ce este definit in cadrul proiectului si livrat beneficiarului proiectului).
Proiectul Un proces unic, constituit dintr-un set de activitati independente, intreprinse in mod organizat, cu momente de inceput si de sfarsit clar definite, pentru obtinerea unor rezultate bine precizate, necesare pentru a satisface niste obiective clar definite.
Puterea Posibilitatea concreta a managerului de a influenta si de a controla comportamentul subordonatilor sai.
Rezolvarea unei probleme Gasirea cauzelor si a actiunilor necesare pentru eliminarea cauzelor.
Rezultatele proiectului Ceea ce rezulta dintr-o actiune, dintr-un fapt, dintr-un calcul: consecinte, urmari, efecte.
Scopul proiectului Finalitatea urmarita de un proiect; este o declaratie de intentie generala, care da o masura a rezultatului ideal al proiectului.


cautare

Informatii utile
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
 
copyright 2006 CNIPMMR | Termeni si conditii
MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1