Intotdeauna trebuie sa-ti planifici proiectele astfel incat succesul lor sa-ti aduca cateva avantaje. (Paul de Gondi)
Acasa
Proiecte
Proiecte in derulare
Cazuri de succes
Proiecte finalizate
Departament proiecte
Parteneri
Servicii
Mediere electronica
Creare cont utilizator
Cautare loc de munca
Cautare CV
Adaugare CV
Cariera
Achizitii
Noutati
Glosar
Adrese utile
Contact
 


 

F.A.Q.(Intrebari frecvente)
In continuare am grupat citeva dintre intrebarile referitoare la diferite aspecte legate de managementul proiectelor cu finantare nerambursabila, pe care le-am primit de la membrii CNIPMMR, incepind din ianuarie 2002 (data infiintarii DP), impreuna cu raspunsurile date, in speranta ca vor putea constitui clarificari ale unora dintre problemele cu care se confrunta cei aflati la inceput de drum. Gruparea am facut-o astfel incit sa se poata identifica etapele pe care le parcurge un solicitant de finantare, din momentul cristalizarii unei idei, si pina la transpunerea in practica a ideii, cu ajutorul unei finantari nerambursabile.
 
Initierea proiectului(de la idee la proiect)
Analiza proiectului
Organizarea pentru managementul de proiect(formarea echipei de proiect)
Planificarea proiectului
Bugetul proiectului
Ce se intampla dupa transmiterea cererii de finantare
Implementarea proiectului
Monitorizarea si controlul proiectului
Evaluarea proiectului
Raportarea proiectului
Concluzii

BUGETUL PROIECTULUI
“Nu exista vint favorabil pentru cel care nu stie incotro se indreapta!”
Seneca
 1. Ce inseamna costuri eligibile?
 2. Care sunt, de obicei, tipurile de costuri eligibile?
 3. Care sunt, de obicei, tipurile de costuri neeligibile?
 4. Cum se fundamenteaza bugetului unui proiect?
1. Ce inseamna costuri eligibile?
Pentru a fi considerate eligibile, costurile incluse intr-un proiect trebuie de obicei sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 • sa fie necesare si suficiente pentru derularea proiectului
 • sa se regaseasca in lista de cheltuieli eligibile specifice programului ales
 • sa respecte principiile unui management financiar solid, realist, bazat pe eficienta
 • sa fie ocazionate de derularea activitatilor incluse in proiect
 • sa fie efectuate doar in perioada de timp in care este valabil contractul de finantare
 • sa fie efectiv realizate (inregistrate in contabilitate, identificabile, verificabile, posibil de justificat cu documente originale).
2. Care sunt, de obicei, tipurile de costuri eligibile?
Principalele cheltuieli eligibile se pot clasifica astfel:
A. Cheltuieli directe:
 • cheltuieli de personal (salarii si cheltuieli salariale aferente personalului din lista proiectului, onorariile specialistilor implicati in derularea proiectului)
 • cheltuieli de deplasare: transport, cazare, diurna
 • cheltuieli necesare derularii activitatilor incluse in proiect: consumabile, echipamente, cheltuieli de subcontractare, costuri specializate, cerute de programul considerat (diseminare informatii, evaluare externa, audit financiar, traduceri, reproducere, asigurari, training, etc.), costuri financiare (rareori) ,amortizari, altele;
 • alte costuri, care nu se regasesc in lista de costuri eligibile specificate de programul considerat, dar fara de care proiectul nu poate fi dus la bun sfarsit
 • o suma de rezerva pentru “cheltuieli neprevazute”, care se deblocheaza doar cu acordul scris prealabil al Autoritatii Contractante.

B. Cheltuieli indirecte: cheltuieli de regie (chirii; utilitati; telefon, posta - cand nu intra in categoria de cheltuieli directe).

 
3. Care sunt, de obicei, tipurile de costuri neeligibile?
Tipurile de costuri neeligibile sunt:
 • costuri pentru acoperirea unor pierderi sau datorii, dobanzi la credite anterioare
 • achizitionarea de bunuri/servicii fara legatura cu obiectul si activitatile proiectului, nementionate in propunerea de proiect
 • acoperirea diferentelor de schimb valutar
 • TVA, atunci cand poate fi recuperata
 • costuri legate de proiect, facute inainte sau dupa perioada de validitate a contractului de finantare
 • costuri legate de alte activitati curente ale organizatiei promotoare, sau de actiuni precum: sponsorizari, contributii in natura la alte proiecte, etc.
4. Cum se fundamenteaza bugetului unui proiect?
Bugetul unui proiect trebuie sa fie clar si cit mai detaliat, realizat pe faze/activitati si centralizat pe tipuri de cheltuieli. Sumele incluse in buget se calculeaza sau se estimeaza pe baza costurilor reale, iar bugetul trebuie sa contina elementele de calcul (costuri unitare si numar de unitati). Costurile totale trebuie defalcate in costuri acoperite din grant (din finantarea nerambursabila) si costuri acoperite din cofinantare.

PRINCIPIUL CARE GUVERNEAZA MAREA MAJORITATE A PROGRAMELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA ESTE COFINANTAREA (in bani si/sau in natura).

Pentru pregatirea bugetului unui proiect trebuie parcurse urmatoarele etape:
 • identificarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul proiectului si a costurilor unitare specifice
 • respectarea limitelor impuse de cerintele specifice ale programului in care se incadreaza proiectul ales
 • identificarea categoriilor reale de cheltuieli implicate de derularea proiectului si cuantificarea acestora, pe faze, activitati si pe tipuri de cheltuieli
Regulile de dimensionare a finantarii solicitate sunt:
a) Fiecare proiect trebuie sa contina un buget previzionat, care sa includa toate costurile si veniturile implicate de derularea activitatilor planificate. Bugetul trebuie:
 • sa fie suficient de detaliat pentru a permite identificarea, monitorizarea si controlul activitatilor desfasurate
 • sa fie echilibrat (veniturile sa fie egale cu cheltuielile)
 • sa fie exprimat in moneda stabilita de finantator
 • sa includa modul de calcul al articolelor de buget.
b) Venitul proiectului trebuie sa includa:
 • finantarea solicitata (grantul)
 • contributia financiara directa a beneficiarului, din surse proprii
 • contributii din orice alte surse de finantare
 • orice venituri generate de derularea proiectului; eventual contributia in natura a beneficiarului.
Contributia in natura este de obicei permisa doar in cazul unor organizatii mici (cel mai adesea ONG-uri), si se refera la: proprietati imobiliare, terenuri, fonduri fixe, materii prime, munca voluntara. Trebuie satisfacute urmatoarele conditii pentru cuantificarea unei contributii in natura:
 • suma declarata de beneficiar trebuie cuantificata cu ajutorul unor factori obiectivi sau pe baza unor normative oficiale, stabilite de o autoritate independenta sau de un evaluator calificat;
 • costul muncii voluntare trebuie stabilit in functie de nivelurile acceptate la nivel national, daca exista.

Bugetul total al proiectului se anexeaza la contractul de finantare.cautare

Informatii utile
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
 
copyright 2006 CNIPMMR | Termeni si conditii
MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1