Succesul a fost intotdeauna rezultatul cutezantei. (Crébillon Père)
Acasa
Proiecte
Proiecte in derulare
Cazuri de succes
Proiecte finalizate
Departament proiecte
Parteneri
Servicii
Mediere electronica
Creare cont utilizator
Cautare loc de munca
Cautare CV
Adaugare CV
Cariera
Achizitii
Noutati
Glosar
Adrese utile
Contact
 


 

F.A.Q.(Intrebari frecvente)
In continuare am grupat citeva dintre intrebarile referitoare la diferite aspecte legate de managementul proiectelor cu finantare nerambursabila, pe care le-am primit de la membrii CNIPMMR, incepind din ianuarie 2002 (data infiintarii DP), impreuna cu raspunsurile date, in speranta ca vor putea constitui clarificari ale unora dintre problemele cu care se confrunta cei aflati la inceput de drum. Gruparea am facut-o astfel incit sa se poata identifica etapele pe care le parcurge un solicitant de finantare, din momentul cristalizarii unei idei, si pina la transpunerea in practica a ideii, cu ajutorul unei finantari nerambursabile.
 
Initierea proiectului(de la idee la proiect)
Analiza proiectului
Organizarea pentru managementul de proiect(formarea echipei de proiect)
Planificarea proiectului
Bugetul proiectului
Ce se intampla dupa transmiterea cererii de finantare
Implementarea proiectului
Monitorizarea si controlul proiectului
Evaluarea proiectului
Raportarea proiectului
Concluzii

ANALIZA PROIECTULUI
“In mintea incepatorului exista o multime de posibilitati, dar expertul nu detine decat citeva.” (proverb chinez)
 1. Care este diferenta/asemanarea intre solicitarea unei finantari nerambursabile si solicitarea unei finantari rambursabile (un credit)?
 2. Care sunt elementele esentiale ce trebuie avute in vedere pentru solicitarea unei finantari nerambursabile?
 3. Care sunt elementele esentiale ce trebuie avute in vedere pentru solicitarea unui credit?
 4. Care sunt pasii de urmat pentru pregatirea unei propuneri de proiect?
 5. Cum se pot obtine informatii despre finantarile disponibile?
 6. Ce proceduri de finantare pot fi aplicate?
 7. Care sint primii pasi ce trebuie parcursi pentru initierea unui proiect? Ce implica analiza proiectului?
 8. Care sunt conditiile fundamentale in care se acorda granturile (finantarile nerambursabile)?
 9. Ce contine un apel pentru propuneri de proiecte?
 10. Este obligatorie implicarea consultantilor in luarea deciziei referitoare la alegerea temei de proiect?
1. Care este diferenta/asemanarea intre solicitarea unei finantari nerambursabile si solicitarea unei finantari rambursabile (un credit)?
Deosebirea dintre finantarea rambursabila si nerambursabila consta in raspunsul dat la urmatoarele intrebari:
 • “Poate organizatia finantata, fara dificultati majore, sa ramburseze creditul din capacitatea financiara si afacerile curente?”
 • “Poate organizatia finantata, fara dificultati majore, sa asigure indeplinirea obiectivelor declarate si sa obtina rezultatele prevazute conform planificarii?”
Asemanarea provine din faptul ca, in ambele situatii, solicitantul trebuie sa aiba o viziune clara a proiectului pentru care are nevoie de finantare, sa prezinte un plan detaliat de activitati necesare pentru atingerea obiectivelor propuse si pentru obtinerea rezultatelor dorite, precum si un buget detaliat pentru toata perioada de implementare a proiectului, si sa-si demonstreze capacitatea de a conduce proiectul.
2. Care sunt elementele esentiale ce trebuie avute in vedere pentru solicitarea unei finantari nerambursabile?
Iata citeva dintre elementele esentiale ce trebuie avute in vedere pentru solicitarea unei finantari nerambursabile:
 • verificarea criteriilor de eligibilitate
  • tipuri de organizatii eligibile: societati comerciale, ONG-uri, asociatii, etc.;
  • parteneriate impuse (nationale, internationale);
  • criterii specifice de eligibilitate: financiare (profit, CA, etc.), resurse umane (numar maxim de angajati, tip de angajati, anumite competente necesare), resurse tehnice (anumite echipamente/ sisteme disponibile), criterii de alta natura
  • prioritati/ obiective/ teme de proiect eligibile;
  • activitati/ rezultate eligibile;
 • termene relevante
  • data de incepere/ finalizare a programului / proiectului;
  • termenul limita de depunere a propunerii de proiect si de contractare a finantarii;
 • bugete si cheltuieli
  • buget maxim total;
  • cofinantare impusa: in natura si/ sau in bani;
  • tipuri de cheltuieli eligibile: cheltuieli salariale: salarii, deplasari; cheltuieli curente: chirii, utilitati, consumabile; cheltuieli pentru subcontractare: training, traduceri, consultanta etc.; Investitii; Alte categorii de cheltuieli eligibile;
 • continutul minim al cererii de finantare
  • cuprins minim impus (capitole) in formularul de solicitare de finantare;
  • anexe obligatorii;
 • forma de prezentare a propunerii de proiect
  • conditii specifice de prezentare: formulare disponibile, numerotare, codificare, indosariere;
  • conditii specifice de predare: numar de copii, mod de transmitere, de inregistrare;
 • procedura de evaluare a propunerii de proiect
  • cine si ce evalueaza;
  • riterii specifice de evaluare;
 • detalii preliminare din contractul de finantare
  • procedura de raportare;
  • procedura de monitorizare/ evaluare;
  • conditii de plata si calendarul platilor.
3. Care sunt elementele esentiale ce trebuie avute in vedere pentru solicitarea unui credit?
Iata citeva dintre elementele esentiale ce trebuie avute in vedere pentru solicitarea unei finantari rambursabile:
 • verificarea eligibilitatiiw
  • tipul de organizatie care poate solicita credit: domeniu de activitate, forma de proprietate, localizare, data de infiintare etc; performante financiare pe ultimii 1-3-5 ani, de exemplu; piata detinuta / piata vizata
  • tip de activitati pentru care se acorda creditul;
 • verificarea conditiilor oferite
  • termen de creditare/ rambursare
  • modalitati de creditare: una sau mai multe transe
  • dobanzi, penalizari, alte clauze
  • termen de gratie;
 • documentatia solicitata
  • Cerere de credit (furnizata de catre agentia de implementare, banca, ONG)
  • documentele juridice de constituire a firmei: infiintare, inregistrare, prezentare (copie a statutului societatii; copie a contractului de societate; hotararea judecatoreasca de infiintare a societatii; copie a Certificatului de Inmatriculare la Registrul Comertului; copie a Certificatului de Inregistrare Fiscala - Cod fiscal; copii dupa Actele Aditionale inregistrate la Registrul Comertului cu modificarile ulterioare infiintarii; hotararea Adunarii Generale prin care au fost imputerniciti reprezentantii sa contracteze credite bancare in numele societatii)
  • raportarile financiare: bilantul anual pentru ultimii 2-3 ani si, dupa caz, ultimul bilant semestrial (cu toate anexele); balantele de verificare pe ultimele trei luni, situatia patrimoniului si rezultatele financiare pe semestrul anterior; situatia bugetului de venituri si cheltuieli (contul de profit si pierderi) pentru anul in care se solicita creditul; situatii financiare curente ale debitorului si ale orcarui garant al acestuia
  • certificate, scrisori, garantii, etc;
  • alte referinte solicitate;
  • plan de afaceri si/sau plan de marketing si anexe: autorizatii si avize necesare functionarii, proiect de constructie, aviz de mediu; oferte de la furnizori pentru achizitionarea de echipamente si materii prime; cereri de oferta de produse, servicii de la principalii clienti; lista garantiilor propuse de societate; rapoarte de evaluare si dovada proprietatii asupra acestora; acte privind situatia juridica a terenului.;
 • procedura de evaluare a cererii de credit;
 • incheierea contractului de creditare
  • calendar plati
  • procedura de monitorizare a derularii contractului
4. Care sunt pasii de urmat pentru pregatirea unei propuneri de proiect?
Pasii ce trebuie urmati pentru pregatirea unei propuneri de proiect sunt:
 • stabilirea ideii de proiect;
 • identificarea sursei potentiale de finantare;
 • obtinerea pachetului de informatii;
 • validarea ideii de proiect (compararea cu conditiile enuntate de finantator - verificarea eligibilitatii ideii de proiect);
 • identificarea si selectarea partenerilor, daca este cazul;
 • completarea formularului de candidatura / cererii de finantare;
 • depunerea propunerii de proiect.
5. Cum se pot obtine informatii despre finantarile disponibile?
Toate mijloacele disponibile trebuie utilizate pentru a obtine informatii despre oportunitatile de finantare:
 • monitorizarea informatiilor aparute in mass-media locala si centrala;
 • colectarea de informatii factuale de la clienti, parteneri, furnizori, colaboratori, etc.;
 • participarea la seminarii, prezentari, informari, schimburi de experienta;
 • solicitari de informatii de la autoritatile publice locale si centrale;
 • solicitarea de servicii de consultanta de la centrele de servicii suport sau de la firme specializate;
 • utilizarea de retele de informare: Internet, baze de date publice sau private;
 • orice alte metode adecvate situatiei concrete, obiectivelor urmarite, etc.
6. Ce proceduri de finantare pot fi aplicate?
Obtinerea unei finantari nerambursabile in cadrul unui program derulat in România, sau la care participa România, este posibila prin:
 • Participarea la un apel pentru proiecte (la o competitie de proiecte):
  • depunerea unei propuneri de proiect in cadrul unui apel lansat de un conducator de program
  • finantatorul stabileste o serie de prioritati si obiective urmarite, iar proiectele trebuie sa se incadreze in aceste prevederi; tema proiectului depus de o organizatie este la alegere, dar trebuie sa se incadreze in prioritatile si obiectivele programului
  • conditiile de participare sint descrise in pachetul de informatii;
 • Participarea la o licitatie:
  • licitatia poate fi inchisa sau deschisa
  • tema proiectului este deja stabilita de finantator (tema este unica), participantii sint diferiti
  • conditiile de participare la licitatie sint descrise in termenii de referinta.
7.Care sint primii pasi ce trebuie parcursi pentru initierea unui proiect? Ce implica analiza proiectului?
Odata luata decizia de a elabora o propunere de proiect, pasii ce trebuie parcirsi sint:
 • definitivarea temei proiectului:

Primul pas este alegerea celei mai potrivite probleme specifice de rezolvat. Problema specifica aleasa trebuie sa fie intotdeauna in relatie cu misiunea organizatiei. Mai mult, este esential ca problema specifica aleasa sa motiveze oamenii sa se implice in finalizarea cu succes a proiectului.Atunci cand alegeti o tema de proiect, trebuie sa va ganditi la mediul intern al organizatiei si sa va puneti urmatoarele intrebari:

  • Va incita aceasta problema implicarea oamenilor in actiune?
  • Se poate ca proiectul sa fie finalizat in mod favorabil? Este problema rezolvabila? Aveti curajul sa mergeti pana la capat?
  • Obiectivele pot fi atinse intr-un termen relativ scurt? Exista o planificare in timp?
  • Exista o tinta clara si obiective identificate? Din multitudinea de probleme cu care se confrunta organizatia dvs. zi de zi este esential ca cea pe care o alegeti pentru a constitui tema unui proiect sa fie indeajuns de specifica si de concreta astfel incat oamenii sa vada un rezultat palpabil intr-un orizont de timp rezonabil. In general, o problema se compune din mai multe probleme specifice diferite. Rezolvarea unei probleme specifice va va conduce cu un pas mai aproape de rezolvarea acelei probleme complexe cronice care se afla la radacina ei odata si pentru totdeauna.
O tema bine aleasa pentru un proiect nu este o garantie de succes. Este necesara o analiza, astfel incit sa sa asigure:
 • argumentarea relevantei proiectului
 • crearea echipei de elaborare a propunerii de proiect;
 • ctului
 • stabilirea partilor implicate in realizarea proiectului si integrarea intereselor partilor implicate in derularea proiectului
 • definirea obiectivelor urmarite si acceptarea lor de toti cei implicati in realizarea proiectului
 • analiza resurselor necesare: verificarea resurselor disponibile si, daca este cazul, identificarea partenerilor potentiali
 • identificarea resurselor suplimentare care pot fi atrase pentru realizarea proiectului
 • identificarea obstacolelor potentiale
 • definirea limitarilor si constringerilor
 • identificarea posibilitatilor de diseminare si valorificare a rezultatelor proiectului
 • planificarea preliminara a timpului necesar
 • aprecierea atitudinii si implicarii partilor interesate
 • evaluarea situatiei reale si a ipotezelor de lucru.
8. Care sunt conditiile fundamentale in care se acorda granturile (finantarile nerambursabile)?
Acordarea unui grant necesita respectarea citorva conditii fundamentale:
 • Granturile disponibile sint anuntate public, prin mijloace cat mai accesibile.
 • Procedura de acordare a granturilor trebuie sa fie transparenta.
 • Granturile se acorda pe baza calitatii cererilor de finantare, astfel incit beneficiarii sa nu fie intotdeauna aceiasi (sa se asigure accesul cat mai larg la finantare).
Cele trei principii de acordare a unui grantului sunt:
 • evaluarea colectiva a cererii de finantare
 • evitarea finantarii multiple a aceleiasi operatii
 • publicitate ex-post: publicarea listei de finantari acordate (numele si adresele beneficiarilor, sumele acordate, procentul de co-finantare, tipul de anuntare a granturilor / apel de proiecte - licitatie)
9. Ce contine un apel pentru propuneri de proiecte?
Apelul pentru propuneri de proiecte lansat in cadrul unui anumit program contine de obicei urmatoarele date:
 • contextul in care se deruleaza programul de finantare
 • subiectul apelului lansat
 • bugetul total disponibil pentru program, suma minima/maxima a finantarii si numarul estimat de beneficiari
 • procentul minim obligatoriu de co-finantare (inclusiv daca se accepta co-finantare in natura si in ce proportie)
 • regulile de eligibilitate pentru promotori si ceilalti participanti la proiect
 • activitatile eligibile
 • costurile eligibile si cele ne-eligibile
 • criteriile de evaluare (ex ante si ex post), monitorizare si control - tehnice si financiare
 • termenele limita
 • conditiile generale de transmitere a cererilor de finantare
Publicarea apelului pentru propuneri de proiecte se face de obicei pe mai multe cai, in functie de grupurile tinta pentru programul respectiv: mass-media, Internet, instiintarea potentialilor solicitanti de finantare, preselectati in urma intentiilor declarate cu ocazia unui anunt preliminar, publicitate in publicatii specializate - in anumite situatii, brosuri, pliante.
10. Este obligatorie implicarea consultantilor in luarea deciziei referitoare la alegerea temei de proiect?
Managementul de proiect nu este intotdeauna o sarcina simpla si fara riscuri. Experienta in management de proiect este adesea o arma cu doua taisuri, pentru ca deciziile se iau in graba, fara a analiza toate aspectele cu atentie.

In acest context, in faza de identificare a ideii de proiect, implicarea consultantilor poate fi riscanta. Intotdeauna este bine sa existe o consultare a opiniei expertilor, dar numai daca ideea de proiect este suficient de elaborata si explicita. Daca ideea de proiect nu este clara, atunci ea nu poate fi explicata unui consultant, iar acesta nu poate aprecia fezabilitatea unei idei relativ confuze.

Dar in momentul in care ideea a depasit faza exploratorie si a ajuns in faza de proiect, cind pot fi identificate aspectele inovative si avantajele concurentionale, este bine ca promotorul sa se preocupe de:
 • declansarea de sinergii (identificarea partenerilor si obtinerea sprijinului de la partile interesate de bunul mers al proiectului)
 • utilizarea resurselor necesare si potentiale, si;
 • evitarea obstacolelor: identificarea riscurilor si planificarea actiunilor de imbunatatire.
Avantajele implicarii consultantilor in pregatirea propunerilor de proiecte:
 • abilitati specifice
 • implicare temporara
 • independenta / obiectivitate
 • competente de consiliere
 • oportunitati de instruire
 • executie rapida.


cautare

Informatii utile
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
 
copyright 2006 CNIPMMR | Termeni si conditii
MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1