MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1
CNIPMMR – Departamentul Proiecte - Achizitii
Un bun inceput inseamna ca o treime din munca este gata facuta.(Proverb irlandez)
Acasa
Proiecte
Proiecte in derulare
Cazuri de succes
Proiecte finalizate
Departament proiecte
Parteneri
Servicii
Mediere electronica
Creare cont utilizator
Cautare loc de munca
Cautare CV
Adaugare CV
Cariera
Achizitii
Noutati
Glosar
Adrese utile
Contact
 


 
2012-12-05 Produse accesorii de birou si articole marunte de birou
Nr. 1252DP/05.12.2012

Produse accesorii de birou si articole marunte de birou

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Bucureşti, Piaţa W.Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1 şi punct de lucru în Bucureşti, Str. Dr. Lister, Nr. 51, Sector 5, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea urmatoarelor produse accesorii de birou si articole marunte de birou: Papetarie - Cod CPV: 30192700-8, Hartie pentru tiparit – Cod CPV: 30197630-1, Bibliorafturi - Cod CPV: 30197210-1, prin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei, conform Instrucţiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU.

Obiectul contractului consta in achizitionarea diverselor produse de accesorii de birou, dupa cum urmeaza:

Papetarie - Cod CPV: 30192700-8
Hartie pentru tiparit – Cod CPV: 30197630-1
Bibliorafturi - Cod CPV: 30197210-1

Detalii privind produsele ce fac obiectul procedurii de achizitie, precum si cantitatea acestora, se regasesc in documentatia de atribuire.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin e-mail cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 031/860 04 97, mobil: 0758099666, email: gabriela.ciuciula@smeprojects.ro, persoana de contact: Gabriela Ciuciula.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR din Str. Dr. Lister nr. 51, sector 5, cod 050542, Bucuresti 11.12.2012, ora 12.00.2012-09-19 Servicii de catering pentru 80 de persoane
Servicii de catering pentru 80 de persoane - Cod CPV 55520000-1

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in București, Piața W.Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1 și punct de lucru în București, Str. Dr. Lister, Nr. 51, Sector 5, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de servicii de catering - Cod CPV 55520000-1 prin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei, conform Instrucțiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU.

Obiectul contractului consta in achizitionarea serviciilor de catering pentru 80 de persoane, in condițiile documentatiei de atribuire, in Bucuresti, pentru data de 2 octombrie 2012.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin e-mail cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 031/860 04 97, mobil: 0758099666, email: gabriela.ciuciula@smeprojects.ro, persoana de contact: Gabriela Ciuciula.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR din Bucuresti, str. Dr. Lister nr. 51, sector 5, cod 050542, este 26.09.2012, ora 12.00.2012-08-30 Clarificari documentatie servicii de expertiza contabila
Nr. 941DP/30.08.2012

Având în vedere clarificările solicitate la data de 29.08.2012 privind documentația pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziționarea de servicii de expertiză contabilă Cod CPV 79211000-6 în cadrul proiectului ANTREMAN - "Înființarea Școlii de Studii Antreprenoriale și Manageriale - modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului în România”, vă facem cunoscute următoarele întrebări și clarificări:


Referitor la cererea cu nr. intrare CNIPMMR 614DP/29.08.2012
DOCUMENTAȚIA PENTRU OFERTANȚI PENTRU ACHIZIȚIA
Servicii de expertiză contabilă Cod CPV 79211000-6

Întrebări:
1. Intocmirea formularului nr.6 mai precis anexa acestuia.
Contractele sunt in derulare, pretul prestatiei este confidential (nu cred ca partenerul meu ar agrea indicarea onorariului negociat).
In aceasta anexa, intereseaza principalele contracte (inclusiv cele cu misiunea de conducere a contabilitatii) sau numai cele legate strict de aplicarea "Standardul profesional nr. 22 - Misiunea de examinare a contabilității, întocmirea și prezentarea situațiilor financiare "?

Răspuns:
1. Informatiile solicitate au scopul de a demonstra capacitatea profesionala a ofertantului de a-si indeplini obligatiile asumate (in eventualitatea castigarii licitatiei) prin existenta unei experiente relevante. Informatiile solicitate sunt confidentiale si vor fi utilizate strict de achizitor in cadrul acestei procedurii de achizitie.
Referitor la contractele ce vor fi incluse in anexa, acestea nu trebuie sa se rezume strict la aplicarea Standardului profesional nr. 22, ci si la misiunea de conducere a contabilitatii pentru ca obiectul contractului va consta in realizarea inregistrarilor contabile. Astfel, contractele de conducerea a contabilitatii constituie experienta relevanta.
Întrebări:

2. La formularul 3 punctul 2 se face referire la un grafic de timp anexat. Nu am gasit aceasta anexa pe care ma angajez s-o respect prin semnarea formularului. As dori sa-mi indicati graficul de prestare a serviciilor.

Răspuns:
2. Anexam graficul estimativ al depunerii cererilor de rambursare cu mentiunea ca acesta se poate modifica, fara a depasi termenul prevazut in documentatie (30.11.2013)
Pentru ceilalti ofertanti graficul estimativ al depunerii cererilor de rambursare este disponibil la cerere, adresata achizitorului dupa cum urmeaza: persoană de contact: Mirabela Borcos, telefon: 031/8600497, mobil: 0758099670, e-mail, mirabela.borcos@smeprojects.ro, fax: 021/410 87 34
2012-08-29 Clarificari documentatie servicii de expertiza contabila
Nr. 935DP/29.08.2012

Având în vedere clarificările solicitate la data de 29.08.2012 privind documentația pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziționarea de servicii de expertiză contabilă Cod CPV 79211000-6 în cadrul proiectului ANTREMAN - "Înființarea Școlii de Studii Antreprenoriale și Manageriale - modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului în România”, vă facem cunoscute următoarele întrebări și clarificări:


Referitor la cererea cu nr. intrare CNIPMMR 613DP/29.08.2012
DOCUMENTAȚIA PENTRU OFERTANȚI PENTRU ACHIZIȚIA
Servicii de expertiză contabilă Cod CPV 79211000-6

Întrebări:
1. Avem rugămintea la dvs de asemenea, de a ne transmite și care este valoarea estimată a contractului, întrucât în documentație aceasta nu este prezentată.


Răspuns:
1. Valoarea estimată a contractului este de 27.360 lei.2012-08-27 Servicii de contabilitate - expertiza contabila Cod CPV 79211000-6
Servicii de contabilitate - expertiza contabila Cod CPV 79211000-6

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in București, Piața W.Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1 și punct de lucru în București, Str. Dr. Lister, Nr. 51, Sector 5, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de servicii de contabilitate - expertiza contabila Cod CPV 79211000-6 prin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei, conform Instrucțiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU.

Obiectul contractului consta in achizitionarea servicii de contabilitate - expertiza contabila Cod CPV 79211000-6, in condițiile documentatiei de atribuire, in Bucuresti, pentru data de 27 august 2012.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin e-mail cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 031/860 04 97, mobil: 0758099670, email: mirabela.borcos@smeprojects.ro, persoana de contact: Mirabela Borcos.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR din Bucuresti, str. Dr. Lister nr. 51, sector 5, cod 050542, este 03.09.2012, ora 12.00.2012-08-27 Anunţ participare Servicii de cazare Cod CPV 55110000-4
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Bucureşti, Piaţa W.Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1 şi punct de lucru în Bucureşti, Str. Dr. Lister, Nr. 51, Sector 5, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de servicii de cazare Cod CPV 55110000-4 prin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei, conform Instrucţiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU.

Obiectul contractului consta in achizitionarea serviciilor de cazare, in condiţiile documentatiei de atribuire, in Cambridge, Marea Britanie, pentru data de 5 – 7 septembrie 2012.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi AICI.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 031/860 04 97, mobil: 0758099660, email: office@smeprojects.ro, persoana de contact: Oana Bâra.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR din Str. Dr. Lister nr. 51, sector 5, cod 050542, Bucuresti este 31.08.2012, ora 15.00.2012-05-16 Clarificări documentaţie atribuire Nr. 519DP/10.05.2012
Clarificări documentaţie atribuire Nr. 519DP/10.05.2012
Având în vedere clarificările solicitate la data de 16.05.2012 privind documentaţia pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţionarea de servicii de catering Cod CPV 55520000-1 în cadrul proiectului ANTREMAN - "Înfiinţarea Şcolii de Studii Antreprenoriale şi Manageriale - modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului în România”, vă facem cunoscute următoarele întrebări şi clarificări:


Referitor la cererea :
Nr. 519DP/10.05.2012
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA
Servicii de catering Cod CPV 55520000-1

Întrebări:
1. Ce tip de veselă doriţi (porţelan-sticlă sau de unica folosinţă)?
2. Este vorba despre o pauză de cafea şi una cu bufet suedez tip cocktail la
care se vor servi cafea şi apă?
3. Care este bugetul estimat al acestei achiziţii?

Răspuns:

1. Vesela va fi din porţelan-sticlă, pentru un număr de 75 de persoane.
2. La welcome coffee vor fi servite apa plată/carbogazoasă şi cafea, iar la bufetul suedez vor fi servite apa plată/ carbogazoasă şi sucuri.
3. Bugetul estimat al acestei achiziţii este 9.500 de lei.2012-05-10 Servicii de catering pentru 75 de persoane - Cod CPV 55520000-1
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Bucureşti, Piaţa W.Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1 şi punct de lucru în Bucureşti, Str. Dr. Lister, Nr. 51, Sector 5, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de servicii de catering - Cod CPV 55520000-1 prin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei, conform Instrucţiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU.

Obiectul contractului consta in achizitionarea serviciilor de catering pentru 75 de persoane, in condiţiile documentatiei de atribuire, in Bucuresti, pentru data de 22 Mai 2012.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin e-mail cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 031/860 04 97, mobil: 0758099674, email: ioana.antonescu@smeprojects.ro, persoana de contact: Ioana Antonescu.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR din Bucuresti, str. Dr. Lister nr. 51, sector 5, cod 050542, este 17.05.2012, ora 12.00.2012-05-04 Anunţ participare Servicii de cazare Cod CPV 55110000-4
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Bucureşti, Piaţa W.Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1 şi punct de lucru în Bucureşti, Str. Dr. Lister, Nr. 51, Sector 5, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de servicii de cazare Cod CPV 55110000-4 prin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei, conform Instrucţiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU.

Obiectul contractului consta in achizitionarea serviciilor de cazare, in condiţiile documentatiei de atribuire, in Cambridge, Marea Britanie, pentru data de 30 mai – 1 iunie 2012.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi AICI.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 031/860 04 97, mobil: 0758099660, email: office@smeprojects.ro, persoana de contact: Oana Bâra.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR din Str. Dr. Lister nr. 51, sector 5, cod 050542, Bucuresti este 14.05.2012, ora 15.00.2012-03-19 Clarificări documentație atribuire Nr. 271dp/15.03.2012
Nr. 284dp/19.03.2012

Având în vedere clarificările solicitate de operatorul economic SC OFFICE MAX SRL pe mail, la adresa gabriela.ciuciula@smeprojects.ro, la data de 19.03.2012, 16:13 privind documentația pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziționarea de accesorii de birou în cadrul proiectului ANTREMAN - "Înființarea Școlii de Studii Antreprenoriale și Manageriale - modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului în România”, vă facem cunoscute următoarele întrebări și clarificări:

Referitor la cererea :
Nr. 271dp/15.03.2012
DOCUMENTAȚIA PENTRU OFERTANȚI PENTRU ACHIZIȚIA de accesorii birou

Întrebări:
1. Imi puteti spune ce gramaj sa aiba elasticele de bani.

Răspuns:

1. Pentru elasticele de bani solicităm pungă a câte 200 grame.
2012-03-15 Achizitie produse accesorii birou
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in București, Piața W.Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1 și punct de lucru în București, Str. Dr. Lister, Nr. 51, Sector 5, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea produselor accesorii de birou, articole marunte de birou, cartus toner, echipament si accesorii pentru computer, organizatoare si accesorii, discuri digitale polivalente (DVD-uri) prin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei, conform Instrucțiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU.

Obiectul contractului consta in achizitionarea diverselor produse de accesorii de birou, dupa cum urmeaza:

- Produse accesorii de birou – cod CPV 30192700-8, 30192110-5, 30192131-8, 30192132-5, 30192121-5, 30192110-5, 30192112-9, 30192900-0, 30192800-9, 30192000-1;
- Articole marunte de birou – cod CPV 30197200-8, 30197643-5, 30197620-8, 30197220-4, 30197644-2, 30197210-1, 30197330-8, 30197320-5, 30197400-0, 30197000-6;
- Cartus toner – cod CPV 30125110-5;
- Echipament si accesorii pentru computer – cod CPV 30237410-6;
- Organizatoare si accesorii – cod CPV 30193200-0, 30193700-5, 30193300-1;
- Discuri digitale polivalente (DVD-uri) – cod CPV 30234400-2.

Detalii privind produsele ce fac obiectul procedurii de achizitie, precum si cantitatea acestora, se regasesc in documentatia de atribuire.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin e-mail cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 031/860 04 97, mobil: 0758099666, email: gabriela.ciuciula@smeprojects.ro, persoana de contact: Gabriela Ciuciula.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR din Str. Dr. Lister nr. 51, sector 5, cod 050542, Bucuresti 22.03.2012, ora 12.00.2012-03-15 Clarificări documentație atribuire Nr. 271dp/15.03.2012
Nr. 273dp/15.03.2012

Clarificări documentație atribuire Nr. 271dp/15.03.2012

Având în vedere clarificările solicitate de operatorul economic SC OFFICE MAX SRL pe mail, la adresa gabriela.ciuciula@smeprojects.ro, la data de 15.03.2012, 14:26 privind documentația pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziționarea de accesorii de birou în cadrul proiectului ANTREMAN - "Înființarea Școlii de Studii Antreprenoriale și Manageriale - modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului în România”, vă facem cunoscute următoarele întrebări și clarificări:

Referitor la cererea :
Nr. 271dp/15.03.2012
DOCUMENTAȚIA PENTRU OFERTANȚI PENTRU ACHIZIȚIA de accesorii birou

Întrebări:
1. Imi puteti spune va rog daca la produsele urmatoare este vorba de cutii a cate 5 topuri (atatea topuri are o cutie) sau este vorba doar de topuri la cantitate.

Hârtie A4 80 gr/mp XEROX BUSINESS 18 cutii
Hartie A4 90gr/mp 6 cutii

Răspuns:

1. Pentru produsele mentionate mai sus solicitam cutii de cate 5 topuri, total 90 de topuri Hartie A4 80gr/mp xerox business si 30 de topuri hartie A4 90gr/mp.
2011-11-22 RECTIFICAREA DOCUMENTAŢIEI PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA Serviciilor de tiparire Cod CPV 79811000-2
Nr. 839 dp din 21.11.2011

1. Se rectifica documentatia pentru ofertati pentru achizitia Serviciilor de tiparire Cod CPV 79811000-2, nr. 821 dp din data de16.11.2011 dupa cum urmeaza:

a) se rectifica termenul limita de depunere a ofertelor, din data de 26.11.2011 ora 12:00 in data de 28.11.2011 ora 12:00.

b) se rectifica data deschiderii ofertelor din data de 26.11.2011 ora 12:30 in data de 28.11.2011, ora 12:30.

Pentru descarcarea documentului click aici

2. Restul prevederilor din documentatia pentru ofertati pentru achizitia Serviciilor de tiparire Cod CPV 79811000-2, nr. 821 dp din data de 16.11.2011 raman nemodificate.

Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente.

Va stam la dispozitie pentru orice clarificare.2011-11-21 Clarificări documentaţie atribuire Nr. 821dp/17.11.2011
Nr.835dp/21.11.2011

Având în vedere clarificările solicitate de operatorul economic SC KONEKTICA ADVERTISING SRL pe mail, la adresa gabriela.ciuciula@smeprojects.ro, la data de 17.11.2011, 18:01 privind documentaţia pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţionarea de servicii de tipărire Cod CPV 79811000-2 în cadrul proiectului ANTREMAN - "Înfiinţarea Şcolii de Studii Antreprenoriale şi Manageriale - modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului în România”, vă facem cunoscute următoarele întrebări şi clarificări:


Referitor la cererea :
Nr. 821dp/16.11.2011
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA
De servicii de tipărire Cod CPV 79811000-2

Întrebări:
1. Coperta faţă: este în policromie faţă sau faţă-verso?
2. Ce fel de hârtie doriţi pentru copertă: mată sau lucioasă?
3. Ce fel de spira se doreşte pentru spiralare: alb, negru sau argintiu?
4. Ce fel de hârtie doriţi în interior: mat, lucios sau off-set (ca cea pe care o folosiţi la o imprimanta de birou, adică cu un grad de alb crescut)
5. Materialele tipărite vor avea pagini tipărite faţă sau faţă-verso sau combinat?
6. Materialele grafice, gata pentru tipar, le puneţi la dispoziţie sau trebuie realizate de câştigătorul acestei licitaţii?
7. Termenul scurt de execuţie de 7 zile se refera la faptul ca toata comanda, obiectul acestei licitaţii, trebuie realizată în 7 zile sau faptul ca se vor face in tranşe, iar Prestatorul trebuie să se încadreze in acest termen pentru efectuarea comenzii.

Răspuns:

1. Menţionăm faptul că pentru coperte policromia este doar faţă.
2.Având în vedere că acest aspect nu a fost precizat în documentaţia de atribuire, este la latitudinea ofertantului.
3. Având în vedere că acest aspect nu a fost precizat în documentaţia de atribuire, este la latitudinea ofertantului.
4.Având în vedere că acest aspect nu a fost precizat în documentaţia de atribuire, este la latitudinea ofertantului.
5. Materialele vor fi tipărite faţă-verso.
6. Materialele grafice, gata pentru tipar, vor fi puse la dispoziţie câştigătorului acestei licitaţii.
7. În ceea ce priveşte termenul de execuţie, menţionăm faptul că cele 7 zile încep să curgă din momentul în care achizitorul pune la dispoziţia câştigătorului licitaţiei materialul care urmează să fie tipărit.2011-11-17 Clarificări documentaţie atribuire Nr. 821dp/17.11.2011
Nr.825dp/17.11.2011

Având în vedere clarificările solicitate de operatorul economic SC DACRIS PROD SRL pe mail, la adresa gabriela.ciuciula@smeprojects.ro, la data de 17.11.2011, 11:50 privind documentaţia pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţionarea de servicii de tipărire Cod CPV 79811000-2 în cadrul proiectului ANTREMAN - "Înfiinţarea Şcolii de Studii Antreprenoriale şi Manageriale - modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului în România”, vă facem cunoscute următoarele întrebări şi clarificări:

Referitor la cererea :
Nr. 821dp/16.11.2011
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA
De servicii de tipărire Cod CPV 79811000-2

Întrebări:
1. Pentru coperte policromia este faţă-verso?
2. Paginile interior pe ce tip de suport de 90g se vor tipări?

Răspuns:

1. Menţionăm faptul că pentru coperte policromia este doar faţă.
2.Paginile din interior se vor tipări pe hârtie care va avea grosimea de 90gr.

2011-11-16 Servicii de tiparire Cod CPV 79811000-2
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti, Romania, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de servicii de tiparire - Cod CPV 79800000-2 prin procedura competitiva, conform Instrucţiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU.

Obiectul contractului consta in achizitionarea serviciilor de tiparire, termen de executie 7 zile calendaristice, dupa cum urmeaza:
 Volume A4, coperta 300 g policromie, file interior 90g alb negru:
1. Learning in residence: 80 pagini - modalitate de legare prin capsare - 300 bucati;
2. Being enterprising: 152 pagini - modalitate de legare prin spiralare - 300 bucati;
3. Managing tomorrow's company: 92 pagini - modalitate de legare prin capsare - 300 bucati;
4. Building your skills: 112 pagini - modalitate de legare prin spiralare - 300 bucati;
5. Building higher level skills: 52 pagini - modalitate de legare prin capsare - 300 bucati;
6. Foresights and futures: 140 pagini - modalitate de legare prin spiralare - 300 bucati;
7. Enterprise in action: 156 pagini - modalitate de legare prin spiralare - 300 bucati;
8. Foundations of Enterprise: 172 pagini - modalitate de legare prin spiralare - 300 bucati;
9. Learning by Doing - 92 pagini - modalitate de legare prin capsare - 300 bucati.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 031/860 04 97, mobil: 0758099666, email: gabriela.ciuciula@smeprojects.ro, persoana de contact: Gabriela Ciuciula.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR din Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti este 26.11.2011 ora 12.00.2011-09-21 Servicii de catering pentru 200 de persoane - Cod CPV 55520000-1

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti, Romania, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de servicii de catering - Cod CPV 55520000-1 prin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei, conform Instrucţiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU.

Obiectul contractului consta in achizitionarea serviciilor de catering pentru 200 de persoane, in condiţiile documentatiei de atribuire, in Bucuresti, pentru data de 4 Octombrie 2011.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 031/860 04 97, mobil: 0758099666, email: gabriela.ciuciula@smeprojects.ro, persoana de contact: Gabriela Ciuciulă.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR din Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti este 26.09.2011 ora 12.00.2011-09-16 Servicii de interpretariat Cod CPV 79540000-1
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti, Romania, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea serviciilor de interpretariat Cod CPV 79540000-1 prin procedura de prospectare a pietei conform Instrucţiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU.

Obiectul contractului consta in asigurarea serviciilor de interpretariat, in condtiile documentatiei de atribuire, in Bucuresti, pentru data de 28 septembrie 2011.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 031/860 04 97, mobil: 0758099674, email: ioana.antonescu@smeprojects.ro, persoana de contact: Ioana Antonescu.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR din Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti este 23.09.2011 ora 12.00.2011-09-13 Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel - Cod CPV 55120000-7 si servicii de catering Cod CPV 55520000-1
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti, Romania, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea serviciilor de reuniuni si conferinte organizate la hotel - Cod CPV 55120000-7 si serviciilor de catering Cod CPV 55520000-1 prin procedura de prospectare a pietei conform Instrucţiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU.

Obiectul contractului consta in inchirierea unei sali de conferinte la hotel si achizitionarea serviciilor de catering, in condtiile documentatiei de atribuire, in Bucuresti, pentru data de 28 septembrie 2011.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 031/860 04 97, mobil: 0758099674, email: ioana.antonescu@smeprojects.ro, persoana de contact: Ioana Antonescu.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR din Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti este 20.09.2011 ora 12.00.2011-06-17 Clarificări documentaţie atribuire Nr. 189dp/10.06.2011
Având în vedere clarificările solicitate de operatorul economic SC CARTURESTI pe mail, la adresa gabriela.ciuciula@smeprojects.ro, la data de 16.06.2011, 14.39 privind documentaţia pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţionarea de imprimate şi produse conexe - Cărţi tipărite în cadrul proiectului ANTREMAN - "Înfiinţarea Şcolii de Studii Antreprenoriale şi Manageriale - modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului în România”, vă facem cunoscute următoarele întrebări şi clarificări:

Referitor la cererea :
Nr. 189dp/10.06.2011
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA
imprimate şi produse conexe - Cărţi tipărite

Întrebări:

1. În documentaţia de atribuire, la specificaţii tehnice, sunt 9 titluri la care colegii de la achiziţii au întâmpinat probleme deoarece nu am reuşit sa le găsim, printre care 7 titluri sunt Out Of Print (majoritatea nu au specificată o dată la care vor fi reeditate). Am găsit alternative pentru şase dintre ele, putem oferta pe acele alternative?

Răspuns:

1. Menţionăm faptul că nu se acceptă alternative la produsele precizate la punctul 2.1.2 cuprinse în documentaţia de atribuire nr. 189dp/10.06.2011. Vă comunicăm de asemenea că puteţi cuprinde în oferta dumneavoastră doar titlurile identificate, dintre cele cuprinse în documentaţia de atribuire nr. 189dp/10.06.2011.


2011-06-10 Clarificări documentaţie atribuire Nr. 168dp/06.06.2011
Clarificări documentaţie atribuire Nr. 168dp/06.06.2011
Având în vedere clarificările solicitate de operatorul economic SC Masseda Computers pe mail, la adresa simona.caruntu@smeprojects.ro, la data de 10.06.2011, 11.05 privind documentaţia pentru atribuirea contractului având ca obiect realizarea site-ului Şcolii de Studii Antreprenoriale şi Manageriale în cadrul proiectului ANTREMAN - "Înfiinţarea Şcolii de Studii Antreprenoriale şi Manageriale - modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului în România”, vă facem cunoscute următoarele întrebări şi clarificări:


Referitor la cererea :
Nr. 168dp/06.06.2011
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA
Site web Şcoala de Studii Antreprenoriale şi Manageriale

Întrebări:

1. Ne puteţi transmite valoarea estimată?
2. În caiet la soluţia tehnică e precizat că se doreşte realizarea în php.
Vă rugăm să acceptaţi realizarea şi în alte limbaje (ex. Java).


Răspuns:

Faţă de solicitările adresate vă comunicăm următoarele:

1. Valoarea estimată a contractului este de 10.000 euro
2. Având în vedere termenul prea scurt până la data limită de depunere a ofertelor de la data solicitării dumneavoastră şi imposibilitatea garantării transmiterii unei erate în timp util tuturor operatorilor economici interesaţi de participarea la această licitaţie, nu se acceptă un alt limbaj faţă de cel precizat în soluţia tehnică cuprinsă în documentaţia de atribuire nr. 168dp/06.06.2011.
2011-06-10 Achizitie carti tiparite
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti, Romania, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania”, cofinantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de carti tiparite prin procedura de prospectare a pietei-studiu de piata (Cod CPV 22111000-4).
Obiectul contractului consta in achizitionarea de carti tiparite pentru Scoala de Studii Antreprenoriale si Manageriale.
Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.
Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.
Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 031/860 04 97, mobil: 0758099666, email: gabriela.ciuciula@smeprojects.ro, persoana de contact: Gabriela Ciuciula.
Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR este 21.06.2011 ora 12.00.2011-06-06 Servicii de creare site
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti, Romania, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania”, cofinantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de servicii de creare site (Cod CPV 72413000-8) prin procedura de prospectare a pietei.
Obiectul contractului consta in crearea site-ului Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale in conditiile documentatiei de atribuire.
Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.
Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi descarcata aici sau poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.
Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 031/860 04 97, mobil: 0758099661, email:simona.caruntu@smeprojects.ro, persoana de contact: Simona Colobanea.
Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR este 14.06.2011 ora 12.00.2011-06-02 ERATĂ la anunţul de participare pentru Achiziţia de servicii tipografice şi servicii conexe Cod CPV 79800000-2 publicat la data de 23.05.2011
Datorită unei erori materiale, în documentaţia de atribuire NR. 71/19.04.2011 se va citi la capitolul IV. CRITERII DE CALIFICARE, punctul IV. 3.) Situaţia economico-financiar㠖 Criteriu de calificare: „1. Ofertantul va face dovada unei cifre medii anuale de afaceri, pe ultimii 3 ani, de cel puţin 50.000 lei.”, text care înlocuieşte „1. Ofertantul va face dovada unei cifre medii anuale de afaceri, pe ultimii 3 ani, de cel puţin 50.000 Euro”.2011-05-23 Achizitie de servicii de servicii tipografice si servicii conexe
Achizitie de servicii de servicii tipografice si servicii conexe, Cod CPV 79800000-2.

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti, Romania, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania, finantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de servicii tipografice si servicii conexe.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR este 06.iunie.2011 orele 12.00. Va fi declarata castigatoare oferta care prezinta pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 0318600498, mobil:0721.67.40.57, email: adrian.androne@smeprojects.ro, persoana de contact: consilier juridic Androne Adrian pana pe data de 03.iunie.2011 orele 10.00.2011-05-16 Achizitie de servicii de inchiriere a unor spatii mass-media, prin tv,radio si presa. Cod CPV 79341000-6
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti, Romania, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania, finantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de servicii de inchiriere a unor spatii mass-media, prin tv, radio si presa.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR este 30.mai.2011 orele 12.00. Va fi declarata castigatoare oferta care prezinta pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 0318600498, mobil:0721.67.40.57, email: adrian.androne@smeprojects.ro, persoana de contact: Androne Adrian pana pe data de 27.mai.2011 orele 10.00.2011-04-21 Achizitie servicii transport aerian
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti, Romania, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania, finantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de servicii de transport aerian cod CPV 60400000-2.


Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR este 29.aprile.2011 orele 12.00. Va fi declarata castigatoare oferta care prezinta pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 0318600498, mobil:0721.67.40.57, email: adrian.androne@smeprojects.ro, persoana de contact: Androne Adrian pana pe data de 29.aprilie.2011 orele 10.00.2011-04-20 Achizitie servicii tipografice si servicii conexe Cod CPV 79800000-2 .

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti, Romania, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania, finantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de servicii de tipografie si servicii conexe COD CPV 79800000-2.


Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR este 05.mai.2011 orele 12.00. Va fi declarata castigatoare oferta care prezinta pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 0318600498, mobil:0721.67.40.57, email: adrian.androne@smeprojects.ro, persoana de contact: Androne Adrian pana pe data de 05.mai.2011 orele 10.00.
2011-03-25 Achizitie servicii de interpretariat
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
Str.Dr.Lister nr.51, sect.5, Bucuresti
Achizitie servicii de interpretariat.

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, Bucuresti, Romania, in cadrul proiectului NETIMM – „Crearea de reţele de IMM-uri – modalitate inovativă de creştere a competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din România”, finantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/9/3.1/S/4, doreste achizitionarea de servicii de interpretariat cod CPV 79540000-1.


Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR este 01.04.2011 orele 12.00. Va fi declarata castigatoare oferta care prezinta pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 0318600498, mobil:0721.67.40.57, email: adrian.androne@smeprojects.ro, persoana de contact: Androne Adrian pana pe data de 01.04.2011 orele 10.00.2011-03-04 Clarificari documentatie atribuire servicii auditare financiara
Avand in vedere clarificarile solicitate de operatorii economici privind documentaţia de atribuire servicii audit financiar pentru proiectul ANTREMAN - ,,Infiinţarea de Şcolii de Studii Antreprenoriale – modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului in România, va facem cunoscute următoarele intrebari si clarificari:

Ref. Criteriu de adribuire
,,Ofertantul va face dovada cifrei medii anuale de afaceri , pe ultimii 3 ani, de cel putin 50.000 euro.
Intrebari:
In cazul in care nu indeplinim acest criteriu sa dovedim experienta in domeniu si capacitatea de serviciile de audit financiar si cu alte documente / probe cum ar fi :
,,Cuantumul acumulat al sumelor auditate in ultimii 3 ani sa fie cel putin valoarea acestui proiect. Cost total al actiunii am vazut ca este de aproximativ 16.500.000 lei.

Raspuns

Fata de intrebarea adresata va comunicam urmatoarele:

Avand in vedere complexitatea proiectului Antreman – Infiintarea de Scolii de Studii Antreprenoriale – modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania, cat si implicatiile izvorate din contractul de achizitie de servici auditare financiara, pentru a asigura un grad de calitatea a acestor servicii, ofertantul trebuie sa faca dovada cifrei medii anuale de afacerii , pe ultimii 3 ani , de cel putin 50.000 euro pentru a demonstra capacitatea institutionala a acestuia.
In situatia in care AMPOSDRU sau OIPOSDRU delegat identifica cheltuieli neeligibile, care au fost insa certificate de auditorul financiar independent selectat procedurii de aplicate, cheltuieli aferente serviciilor prestate de auditorul financiar care se incadreaza in perioada de referinta a cererii de rambursare in cadrul caruia au fost identificate aceste cheltuieli neeligibile vor fi considerate, la randul lor, pro rata neeligibile.
Fata de aceasta prevedere legala, ne rezervam dreptul de a solicita probe/ documente relevante in atribuirea contractului de servicii auditare financiara, din care sa reiasa in mod transparent si legal situatia operatorului economic prin care sa demonstreze capacitatea institutionala a acestuia.
Ca urmare a acestei situatii nu puteti sa faceti dovada cu alte probe/ documente cum ar fi,, cuantumul acumulat al sumelor auditate in ultimii 3 ani sa fie cel putin valoarea acestui proiect.2011-03-04 Clarificari documentatie atribuire servicii auditare financiara
Avand in vedere clarificarile solicitate de operatorii economici privind documentaţia de atribuire servicii audit financiar pentru proiectul ANTREMAN - ,,Infiinţarea de Şcolii de Studii Antreprenoriale – modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului in România, va facem cunoscute următoarele intrebari si clarificari:

Intrebari:
Referitor la procedura de achizitie pentru Servicii de audit financiar in cadrul proiectului ANTREMAN - ,,Infiinţarea de Şcolii de Studii Antreprenoriale – modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului in România, va rugam sa ne precizati daca prevederile Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urile sunt aplicabile.

Referitor la procedura de achizitie pentru Servicii de audit financiar in cadrul proiectului ANTREMAN - ,,Infiinţarea de Şcolii de Studii Antreprenoriale – modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului in România, va rugam sa ne trasmiteti graficul de depunere a cererilor de rambursare pentru fundamentarea ofertei de pret.


Clarificări:
Intrebarea 1:
In prezentul demers pentru achiziţionarea de servicii de auditare financiara pentru proiectul ANTREMAN -,, Înfiinţarea de Şcolii de Studii Antreprenoriale – modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in România, temeiul de drept este ,,Instrucţiunea Nr.26 privind efectuarea achiziţiilor necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013'', instrucţiune care este publica pe situl : www.fseromania.ro.
In conformitate cu Legea Nr. 346 / 2004, cu modificările si completările ulterioare, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii din România, va justificam faptul ca prezenta Lege încurajează înfiinţarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii din Romania şi da naştere la obligaţii legale pentru :
- Regiile autonome din România.
- Societăţilor /companiilor Naţionale.
- Societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat.
- Organele de specialitate ale administraţiei publice centrale.
- Autorităţile administraţiei publice locale.


CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI MIJLOCII DIN ROMÂNIA este o organizaţie non-guvernamentala si nu se afla in nici una din situaţiile reglementate de Legea Nr. 346/2004.Intrebarea nr 2.

In cadrul proiectul ANTREMAN - ,,Infiinţarea de Şcolii de Studii Antreprenoriale – modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului in România, va facem cunoscut faptul ca sunt stabilite un numar de 12 cererei de rambursare.
Graficul de rambursare este un document cu caracter confidential.2011-02-28 Achizitie servicii audit financiar
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti, Romania, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania, finantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de servicii de auditare financiara cod CPV 79212100-4.


Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR este 07.03.2011 orele 12.00. Va fi declarata castigatoare oferta care prezinta pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 0318600498, mobil:0721.67.40.57, email: adrian.androne@smeprojects.ro, persoana de contact: Androne Adrian pana pe data de 07.03.2011 orele 10.00.2011-02-23 Achizitie servicii transport aerian
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti, Romania, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania, finantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de servicii de transport aerian cod CPV 60400000-2.


Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR este 02.martie.2011 orele 12.00. Va fi declarata castigatoare oferta care prezinta pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 0318600498, mobil:0721.67.40.57, email: adrian.androne@smeprojects.ro, persoana de contact: Androne Adrian pana pe data de 02.martie.2011 orele 10.00.2011-02-21 Clarificari privind procedura de atribuire a serviciilor de audit financiar in cadrul proiectului Antreman
Avand in vedere clarificarile solicitate de operatorii economici privind documentaţia de atribuire servicii audit financiar pentru proiectul ANTREMAN - ,,Infiinţarea de Şcolii de Studii Antreprenoriale – modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului in România, va facem cunoscute următoarele intrebari si clarificari:

Intrebari:
Avand in vedere ca nu se aplica prevederile HG 925/2006 , va solicitam sa ne comunicaţi daca in cazul acestei proceduri IMM pot beneficia de reducerea cu 50% a garanţiei de participare si a cuantumului cifrei de afaceri in baza prevederilor Legii 346/2004, modificată şi completată prin O.G. 27/2006, care nu este specificata in documentatie. ?

Avand in vedere ca nu se aplica OUG34/2006 SI HG 925/2006 , va solicitam sa ne comunicati cind si cum se restituie garantia de participare, atat in cazul ofertelor necastigatoare dar si in cazul celor castigatoare, avand in vedere ca nu sunt facute precizari in documentatie pe acesta tema.


Avand in vedere ca nu se aplica OUG34/2006 SI HG 925/2006 si in documentatie nu este prevazut, va solicitam sa ne comunicati daca sedinta de deschidere este publica , daca pot participa si ofertantii si care este procedura pentru participare.


Clarificări:
In prezentul demers pentru achiziţionarea de servicii de auditare financiara pentru proiectul ANTREMAN -,, Înfiinţarea de Şcolii de Studii Antreprenoriale – modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in România, temeiul de drept este ,,Instrucţiunea Nr.26 privind efectuarea achiziţiilor necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013'', instrucţiune care este publica pe situl : www.fseromania.ro.
In conformitate cu Legea Nr. 346 / 2004, cu modificările si completările ulterioare, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii din România, va justificam faptul ca prezenta Lege încurajează înfiinţarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii din Romania şi da naştere la obligaţii legale pentru :
- Regiile autonome din România.
- Societăţilor /companiilor Naţionale.
- Societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat.
- Organele de specialitate ale administraţiei publice centrale.
- Autorităţile administraţiei publice locale.


CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI MIJLOCII DIN ROMÂNIA este o organizaţie non-guvernamentala, nu se afla in nici una din situaţiile reglementate de Legea Nr. 346/2004, si nu este autoritate contractanta aşa cum prevede art.8 din O.G 34/2006 şi H.G 925/2006
Având in vedere situaţia juridica mai sus prezentata, vă facem cunoscut faptul ca prevederile O.G 34/2006 şi H.G 925/2006 nu sunt aplicabile in prezentul demers pentru achiziţionarea de servicii de auditare financiara.
Temeiul de drept care reglementează procedura de achiziţionare de servicii audit financiar este ,,Instrucţiunea Nr.26’’ care prevede expres si clar modalitatea prin care se pot achiziţiona serviciile de auditare financiara.
Prin ,,Instrucţiunea nr.26’’ legiuitorul a lăsat la îndemâna achizitorului cerinţele şi clauzele pe care sa le solicite operatorilor, stabilind in acest sens doar clauzele minimale care trebuie îndeplinite in procedura de achiziţionare de servicii audit financiar. Mai mult de atât, prin Instrucţiunea nr.26, nu sunt reglementate nici expres nici tacit reguli prin care IMM-urile pot fi scutite cu un procentaj de 50% din eventualele garanţii solicitate de achizitor.
Având in vedere actul normativ mai sus menţionat, achizitorul a stabilit valoarea garanţiei de participare in cuantum de 5000 lei fără posibilitatea ca operatorii economici sa poate beneficia de o reducere a acesteia cu 50%.


Cu privire la restituirea garantie de participare, va comunica ca aceasta va fi restituita in baza unei cereri din partea operatorilor economici care au participat la procedura de atribuire a serviciilor de auditare financiară, dupa ce inştiinţam toti participantii in scris de rezultatul procedurii si desemnarea castigatorului. Dupa ce primim cererea de restituirea a garanţie in termen de maxim 5 zile lucratoare vom restitui banii in contul precizat de operator.

In cadrul ,,Instrucţiunii nr.26’’ achizitorul este obligat sa respecte o serie de principii care au ca rol esenţial promovarea concurenţei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscrimineara ofertanţilor.
Că urmare va facem cunoscut faptul ca şedinţă de deschidere a ofertelor este o şedinţă publică şi aşteptam participarea dumneavoastră la deschiderea ofertelor pe data de 25.02.2011 orele 11, la sediul din Str. Dr. Lister Nr.51, Sect.5, Bucureşti.
Solicitările de clarificare vor fi făcute publice pe situl nostru,www.smeprojects.ro, in cursul zilei de astăzi, ca urmare a faptului ca solicitarea scrisa transmisa de dumneavoastră a fost făcută in cursul zile de 18.02.2011 orele 15.30. Din documentaţia de atribuire a serviciilor de audit financiar reiese foarte clar ca la orice clarificare a documentaţiei de atribuire, achizitorul va răspunde in maxim o zi.2011-02-15 Achizitie servicii audit financiar.
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti, Romania, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania, finantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de servicii de auditare financiara cod CPV 79212100-4.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR este 22.02.2011 orele 16.00. Va fi declarata castigatoare oferta care prezinta pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 0318600498, mobil:0721.67.40.57, email: adrian.androne@smeprojects.ro, persoana de contact: Androne Adrian pana pe data de 21.02.2011 orele 16.00.2011-02-09 Achizitie echipamente si accesorii IT
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti, Romania, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania, finantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de echipamente şi accesorii pentru computer cod CPV 30141200-1.

Termen de furnizare: 5 zile de la semnarea contractului
Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi descarcata aici sau poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 021/312.68.93, mobil:0742131353, email: dragos.plesu@smeprojects.ro, persoana de contact: Dragos Plesu.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR este 16.02.2011 ora 12.00.


2011-02-04 Servicii tiparire materiale
Nr. 371/03.02.2011

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mjlocii din România (CNIPMMR), cu sediul în Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, intrarea 1, et. 1, sect. 1, cod 010155, Bucureşti, România, în cadrul proiectului NETIMM - „Crearea de reţele de IMM-uri – modalitate inovativă de creştere a competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din România”, finanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului nr. POSDRU/9/3.1/S/4, doreşte achiziţionarea de Servicii tipografice şi servicii conexe - Cod CPV 79800000-2, în condiţiile documentaţiei de atribuire, prin procedura competitivă conform Instrucţiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU.
Obiectul contractului constă în tipărirea de materiale, în condiţiile documentaţiei de atribuire, necesare proiectului NETIMM, astfel:
Lotul I : mapă de prezentare – 2500 exemplare;
Lotul II: agendă - 1200 exemplare.
Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.
Documentaţia pentru participarea la procedura de achiziţie se poate obţine la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.
Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 021/312.68.93, email: dan.vieru@cnipmmr.ro, persoana de contact : Dumitru Vieru.
Data limită pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR este 15.02.2011 ora 12.002011-02-03 Achizitionarea de servicii de restaurant
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti, Romania, in cadrul proiectului NETIMM – „Crearea de reţele de IMM-uri – modalitate inovativă de creştere a competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din România”, cofinantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/9/3.1/S/, ID 1636, doreste achizitionarea de servicii de restaurant cu ospatari prin procedura de prospectare a pietei-studiu de piata (Cod CPV 55310000-6).
Obiectul contractului consta in achizitionarea de servicii de restaurant cu ospatari pentru cele 3 intalniri comune ale retelelor create in cadrul proiectului NETIMM (3 lotori: 10.03.2011, 11.03.2011, 07.04.2011).
Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.
Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 031/8600497 sau 0758099666, email: gabriela.ciuciula@smeprojects.ro, persoana de contact: Gabriela Ciuciula.

Data limită si locul de transmitere a ofertelor: 15.02.2011, ora 12:00 la adresa Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu, nr.1-3, intrarea 1, etaj 1, sector 1.

Data limită si locul de deschidere a ofertelor: 15.02.2011, ora 12:30 la adresa Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu, nr.1-3, intrarea 1, etaj 1, sector 1.2010-12-10 Servicii de creare site
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti, Romania, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania”, finantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de servicii de creare site al proiectului prin procedura de prospectare a pietei-studiu de piata (Cod CPV 72413000-8).
Obiectul contractului consta in crearea site-ului proiectului ANTREMAN in conditiile documentatiei de atribuire, care trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
Specificatii pentru site-ul proiectului ANTREMAN:
- domeniul site-ului va fi: www.antreman.eu/www.antreman.ro
- interfata dinamica in tehnologiile HTML/PHP/MySQL
- subdomeniu aferent fiecarei sectiuni a site-ului: Calendar, Experti, Obiectivele proiectului, Principalele Activitati, Noutati, Parteneri, Formular de inregistrare, Publicatii
- Hiperlegaturi intre paginile site-ului si meniuri active
- Articole postate cu Javascript pentru afisare completa in pagina
- Widget-uri introduse in site pentru functionalitati de tip organiser: Calendar
- Spatiu de stocare pentru documentele ce urmeaza a fi postate pe site cu posibilitatea integrarii de aplicatii web pentru interactionarea facila a utilizatorilor asupra datelor online
- Afisare dinamica a continutului in functie de filtre selectate
Respectarea regulilor de identitate vizuala impuse de AMPOSDRU
Termen de executie: 3 zile de la semnarea contractului
Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.
Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi descarcata aici sau poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.
Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 021/312.68.93, mobil:0742131353, email:dragos.plesu@smeprojects.ro, persoana de contact: Dragos Plesu.
‹Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR este 17.12.2010 ora 12.00.2010-12-03 Achizitie de servicii de creatie identitate vizuala a proiectului ANTREMAN
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Str. Dr. Lister nr. 51, sect. 5, cod 050542, Bucuresti, Romania, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania” finantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de servicii de de creație pentru identitatea vizuală a proiectului ANTREMAN prin procedura de prospectare a pietei-studiu de piata (Cod CPV 79822500-7).
Obiectul contractului consta in creație pentru identitatea vizuală a proiectului ANTREMAN in conditiile documentatiei de atribuire, care trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
Specificatii pentru identitatea vizuala a proiectului ANTREMAN:
― realizarea a minim 5 modele de logo ți slogan în format vectorial
― Realizarea manualului de identitate vizuală
― Realizarea de modele “stationery”: foi cu antet, fișier excel și powerpoint, care vor fi folosite în cadrul activităților de comunicare a proiectului
― Respectarea regulilor de identitate vizuala impuse de AMPOSDRU

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.
Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi descarcata aici sau poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.
Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 021/312.68.93, mobil: 0742131353, email:dragos.plesu@smeprojects.ro, persoana de contact: Dragos Plesu.
Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR este 09.12.2010 ora 12.00.2010-11-23 Achizitie servicii de interpretariat
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu, nr.1-3, intrarea 1, etaj 1, sector
Achizitie servicii de interpretariat.

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu, nr.1-3, intrarea 1, etaj 1, sector 1, Romania, in cadrul proiectului NETIMM – „Crearea de reţele de IMM-uri – modalitate inovativă de creştere a competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din România”, finantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/9/3.1/S/4, doreste achizitionarea de servicii de interpretariat cod CPV 79540000-1.
Obiectul contractului constă în asigurarea serviciilor de interpretariat, în condiţiile documentaţiei de atribuire, ofertantul trebuie să respecte următoarele cerinţe:
- 2 interpreţi română-engleză, engleză-română
- interpretariatul va fi asigurat în datele de 6 si 7 decembrie 2010 între orele 09-17:00
- întâlnirea va avea loc la sediul CNIPMMR
- interpretarea este executată de interpreţi/traducători autorizaţi pentru limba engleză

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.
Documentaţia pentru participarea la procedura de achiziţie poate fi descărcată AICI sau poate fi obţinută la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 021 312 68 93, fax 021 312 91 98, e-mail office@smeprojects.ro, persoana de contact: Colobanea Simona, între orele 10:00 – 17:00 de luni până vineri.

Data limită pentru primirea ofertelor pe fax la numărul 021 312 91 98, pe e-mail la adresa office@smeprojects.ro, prin poştă/alte servicii de curierat sau personal de către ofertant la adresa achizitorului din Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu, nr.1-3, intrarea 1, etaj 1, sector 1 este 26 noiembrie 2010, ora 12:00.2010-10-17 Produse accesorii birou
Produse accesorii birou

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in București, Piața W.Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1 și punct de lucru în București, Str. Dr. Lister, Nr. 51, Sector 5, in cadrul proiectului ANTREMAN - "Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea produselor accesorii de birou, articole marunte de birou, organizatoare si accesorii, discuri digitale polivalente prin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei, conform Instrucțiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU.

Obiectul contractului consta in achizitionarea diverselor produse de accesorii de birou, dupa cum urmeaza:

- Produse accesorii de birou – cod CPV 30192700-8, 30192110-5, 30192131-8, 30192132-5, 30192121-5, 30192110-5, 30192112-9, 30192900-0, 30192800-9, 30192000-1;
- Articole marunte de birou – cod CPV 30197200-8, 30197643-5, 30197620-8, 30197220-4, 30197644-2, 30197210-1, 30197330-8, 30197320-5, 30197400-0, 30197000-6;
- Organizatoare si accesorii – cod CPV 30193200-0, 30193700-5, 30193300-1;
- Discuri digitale polivalente – cod CPV 30234400-2.

Detalii privind produsele ce fac obiectul procedurii de achizitie, precum si cantitatea acestora, se regasesc in documentatia de atribuire.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta apasand aici.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 031/860 04 97, mobil: 0758099666, email: gabriela.ciuciula@smeprojects.ro, persoana de contact: Gabriela Ciuciula.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR din Str. Dr. Lister nr. 51, sector 5, cod 050542, Bucuresti 25.10.2010, ora 12.00.2010-09-14 Achizitie servicii de interpretariat
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, intrarea 1, et. 1, sect. 1, cod 010155, Bucureşti, România,
Achizitie servicii de interpretariat.
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul în Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, intrarea 1, et. 1, sect. 1, cod 010155, Bucureşti, România, in cadrul proiectului NETIMM – „Crearea de reţele de IMM-uri – modalitate inovativă de creştere a competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din România”, finantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/9/3.1/S/4, doreste achizitionarea de servicii de interpretariat cod CPV 79540000-1.
Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR este 20.09.2010 orele 12.00. Va fi declarata castigatoare oferta care prezinta pretul cel mai scazut.
Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.
Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 0318600498, mobil:0758.099.661, email: simona.caruntu@smeprojects.ro, persoana de contact: Colobanea Simona pana pe data de 20.09.2010 orele 10.00.

cautare

Informatii utile
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
 
copyright 2006 CNIPMMR | Termeni si conditii
MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1